Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã nỗ lực để kiếm được số tiền thưởng cao nhất bằng cách giao dịch, bình chọn, reset, điểm thành tích, xếp hạng, giới thiệu và các cuộc thi.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng xếp hạng Phú hộ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
1 Wanted MrPer4ik DM 125 0 Offline
2 NiMOZHNO -KOCMOC- BM 116 0 Offline
3 - FOREX MG 89 0 Offline
4 - -MoToRiST- DM 81 0 Offline
5 - -Rado- DM 80 0 Offline
6 NiMOZHNO MisterEn GM 76 0 Offline
7 Wanted BlessedEE HE 74 0 Offline
8 Prolodgy Abrik0s GM 72 0 Offline
9 Immortal bobasSM GM 70 0 Offline
10 NiMOZHNO -MamBa- HE 70 0 Offline
11 GreeN KoronaVIR DM 66 0 Offline
12 Immortal KoLBacKA HE 66 0 Offline
13 Wanted Arow GM 65 0 Offline
14 neXus MoaS BM 62 0 Offline
15 - _Tita0124 DL 60 0 Offline
16 Wanted z0lik GM 58 0 Offline
17 SPUTNIK Babka HE 56 0 Offline
18 - Kirra HE 56 0 Offline
19 Wanted -Wasabi- BM 51 0 Offline
20 - Monax LE 50 0 Offline
21 Night -Psycho- BM 50 0 Offline
22 Experien Flechitatz HE 50 0 Offline
23 NiMOZHNO -LOL- LE 48 0 Offline
24 Wanted FightorDie GM 46 0 Offline
25 neXus Klerik GM 43 0 Offline
26 - KovaL GM 40 0 Offline
27 Immortal Avenger LE 40 0 Offline
28 - SOSISKAXXL BM 40 0 Offline
29 NiMOZHNO MrHouser GM 38 0 Offline
30 - LideR GM 38 0 Offline
31 Wanted PRAVAKATOR BM 37 0 Offline
32 Wanted -Mercenary LE 33 0 Offline
33 Spectre WeeDoX BM 33 0 Offline
34 - Rebootcia HE 33 0 Offline
35 Wanted KillShot HE 33 0 Offline
36 Wanted Immortal GM 30 0 Offline
37 NiMOZHNO MarvelRain GM 30 0 Offline
38 Immortal EnergyElf HE 30 0 Offline
39 neXus mich LE 30 0 Offline
40 Arcanum Krabago SM 30 0 Offline
41 Immortal SAMAGON BK 30 0 Offline
42 GreeN saba11 GM 30 0 Offline
43 Wanted Andra HE 30 0 Offline
44 GreeN -AciD- LE 30 0 Offline
45 - -Raazer- BM 30 0 Offline
46 Experien Z3nn GM 30 0 Offline
47 PROBLEM Helheim DM 29 0 Offline
48 - Aliancer GM 26 0 Offline
49 NiMOZHNO Kurwa DL 26 0 Offline
50 - Krush ME 23 0 Offline
51 neXus Adrenalin4 GM 21 0 Offline
52 - SKINHEAD GM 20 0 Offline
53 neXus AgNeS HE 20 0 Offline
54 - TiwinDW DW 20 0 Offline
55 333333 NoNameEkb DM 20 0 Offline
56 GreeN Patricia DM 20 0 Offline
57 neXus Xenomorph- GM 19 0 Offline
58 Wanted Mercurial DM 18 0 Offline
59 NiMOZHNO -Boba- LE 17 0 Offline
60 - Huntress HE 16 0 Offline
61 - VergaRA MG 16 0 Offline
62 NiMOZHNO -BOG- LE 15 0 Offline
63 - -W1nTeR- BM 15 0 Offline
64 Night SLender LE 15 0 Offline
65 NiMOZHNO -Abaddon- LE 15 0 Offline
66 Immortal KoffeiN GM 15 0 Offline
67 Heal Banshee ME 15 0 Offline
68 - Mitsi HE 15 0 Offline
69 Beskar Cross GM 15 0 Offline
70 - StaRi4eK MG 15 0 Offline
71 Arcanum Krauser DM 15 0 Offline
72 Immortal BeaTVenoM DM 15 0 Offline
73 vcvcvcc Butthead GM 15 0 Offline
74 Immortal RuSTaMBM BM 15 0 Offline
75 - DobbyFobas MG 15 0 Offline
76 - DoNaT1k MG 15 0 Offline
77 - Garibov SM 15 0 Offline
78 NiMOZHNO Kopaleto BM 13 0 Offline
79 NIRVANA PiXiL GM 13 0 Offline
80 Wanted Clarity HE 13 0 Offline
81 Wanted poccu9ka BM 12 0 Offline
82 - WAMAHKA ME 12 0 Offline
83 GreeN AsikMG DM 12 0 Offline
84 Wanted -MPA3b- LE 12 0 Offline
85 neXus 4uVa4ok GM 10 0 Offline
86 IDioTS SUCKER HE 10 0 Offline
87 GreeN ExPro GM 10 0 Offline
88 - MgBond DM 10 0 Offline
89 Wanted Re3ak LE 10 0 Offline
90 neXus Breaking GM 9 0 Offline
91 - Dram4ik GM 9 0 Offline
92 - voron GM 8 0 Offline
93 IDioTS xSLASHERx MG 6 0 Offline
94 - coast DL 5 0 Offline
95 - NighTBlood DL 4 0 Offline
96 Immortal bOmjetto GM 3 0 Offline
97 NiMOZHNO -AlexCroSs BM 3 0 Offline
98 - diablo1 DL 3 0 Offline
99 435fdg Frida HE 3 0 Offline
100 neXus TOMATO GM 3 0 Offline