Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã nỗ lực để kiếm được số tiền thưởng cao nhất bằng cách giao dịch, bình chọn, reset, điểm thành tích, xếp hạng, giới thiệu và các cuộc thi.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng xếp hạng Phú hộ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
1 - Bagarz GM 918 895 Offline
2 Asgard GERA LE 816 359 Offline
3 - GOLDEN BM 799 162 Offline
4 RaRyTaS Pariel BM 721 0 Offline
5 - MyMG MG 631 326 Offline
6 - - - 515 0 Offline
7 RaJoNaS BaLTaZaR LE 505 0 Offline
8 - MidilackY GM 496 471 Offline
9 12zen Yosis HE 487 250 Offline
10 - HeshKe HE 445 238 Offline
11 - Feona ME 405 0 Offline
12 TRIBE Force BM 392 197 Offline
13 12zen -DesiGn- GM 372 650 Offline
14 12zen lmperator GM 368 225 Offline
15 12zen -Crazy- BM 365 1550 Offline
16 - Cutie HE 350 0 Offline
17 - DASD2222A E 350 67 Offline
18 - Direktor MG 342 176 Offline
19 Relax IamSmile DM 338 1079 Offline
20 - Lajos DM 333 0 Offline
21 - mmags MG 317 126 Offline
22 - BaTaPeuKa DM 306 620 Offline
23 12zen Sabretooth GM 302 0 Offline
24 - - - 300 0 Offline
25 Guild BeGod DM 295 449 Offline
26 Shake Montana DM 288 2304 Offline
27 MacTeP -FortiS- DM 286 1371 Offline
28 Shake denja GM 274 247 Offline
29 - farmerNXD LE 268 0 Offline
30 Lydu Zaya LE 265 250 Offline
31 HydrA zBunCua HE 263 186 Offline
32 B0SS -CharlieS DM 260 2310 Offline
33 RaJoNaS DimK GM 256 1400 Offline
34 12zen EVRO LE 255 260 Offline
35 GHERAKL AIMP GM 254 10 Offline
36 CHILL BETEPAH BM 252 2390 Offline
37 - Ragnar GM 250 0 Offline
38 - RA1DEN GM 243 73 Offline
39 SmokerS SmOke DM 238 1343 Offline
40 - schytskiy GM 236 121 Offline
41 12zen -Aluf- LE 234 917 Offline
42 - Malezz5 DM 232 689 Offline
43 B0SS Korky BM 232 600 Offline
44 - - - 230 0 Offline
45 RaJoNaS PHaNToR GM 223 0 Offline
46 - Milawa HE 222 101 Offline
47 Lydu KunFar MG 219 0 Offline
48 CHILL wolv3rin DM 217 329 Offline
49 TRIBE -GrayWolf- LE 216 496 Offline
50 RaJoNaS LIZNA GM 216 0 Offline
51 Shake Sosolala DM 215 152 Offline
52 TRIBE -Ev0kaT- DM 212 120 Offline
53 - KnareL GM 212 204 Offline
54 - 8387 SM 211 0 Offline
55 RaJoNaS -24hrs- GM 208 405 Offline
56 - Tech DM 208 0 Offline
57 HeaveN oNaiR GM 208 0 Offline
58 - nOrth BM 207 0 Offline
59 RaJoNaS BesPolezny LE 205 90 Offline
60 - 4auka MG 200 0 Offline
61 - - - 200 0 Offline
62 Farmer -Mrabc- GM 199 0 Offline
63 SilenceB Himeran DM 199 81 Offline
64 - 100USD1DEM ME 198 30 Offline
65 HydrA zBunBo GM 197 226 Offline
66 - GoBlin BM 196 788 Offline
67 - ROKKO BM 196 0 Offline
68 TRIBE noviceg DM 194 120 Offline
69 MONET Striper MG 194 0 Offline
70 RaJoNaS Flashlike LE 193 28 Offline
71 RaJoNaS -Kraken LE 192 0 Offline
72 MONET Tupik MG 192 0 Offline
73 AeNghien TocToc GM 191 22 Offline
74 zRumble zRumble BM 189 1039 Offline
75 - Simmens MG 189 0 Offline
76 CHILL SudjaDreD GM 188 355 Offline
77 TRIBE -Timeless- GM 188 10 Offline
78 - Nescafe MG 188 80 Offline
79 CHILL -YeeZY350- LE 187 211 Offline
80 12zen ava7anche GM 186 274 Offline
81 - LoLa4Ka E 185 62 Offline
82 - sarma DW 185 8 Offline
83 CHILL CaMeDeatH GM 184 995 Offline
84 - Jule HE 182 0 Offline
85 - OkLaLaLa GM 181 5 Offline
86 - LalyaCat ME 180 0 Offline
87 - tomlast1 DM 178 583 Offline
88 - KonG ME 175 65 Offline
89 BIGaTIC Caurums DM 170 590 Offline
90 - BiG-Munk GM 168 30 Offline
91 Asgard BYpak HE 166 99 Offline
92 Shake bigpipel BM 165 388 Offline
93 RaJoNaS Casablanka HE 163 2422 Offline
94 - Pluxa BK 163 0 Offline
95 - ZeDiKuS BM 160 0 Offline
96 - Setting GM 160 0 Offline
97 - DenzM GM 159 36 Offline
98 - Flashlike1 DW 158 0 Offline
99 BIGaTIC Ciepina HE 158 0 Offline
100 12zen -Wasabi- GM 157 4830 Offline