Thống kê

MasterKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
King x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 167 days
Người chơi
580
Người chơi trong 24 giờ
1,256
Người chơi trong tuần
1,936
Người chơi trong tháng
3,180
Tài khoản
414,981
Nhân vật
71,968
Bang Hội
379
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,393
Vé số chưa sử dụng
920
Tổng số hàng đã bán
11,306
Tổng số hàng đã mua
11,306
Doanh số Zen
3,601,250,930,561
Doanh số tiền thưởng
345,663
Doanh số Zen hàng ngày
41,501,582,020
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,611

Vé số đã sử dụng
18
Vé số chưa sử dụng
26
Tổng số hàng đã bán
349
Tổng số hàng đã mua
349
Doanh số tiền thưởng
10,608
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 01.08.2021
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
6,252 (8.69%)
Duel Master
310 (0.43%)
Dark Lord
6,389 (8.88%)
Lord Emperor
213 (0.3%)
Dark Wizard
10,234 (14.22%)
Soul Master
3,601 (5%)
Grand Master
380 (0.53%)
Dark Knight
11,277 (15.67%)
Blade Knight
2,362 (3.28%)
Blade Master
253 (0.35%)
Elf
25,371 (35.25%)
Muse Elf
4,988 (6.93%)
High Elf
338 (0.47%)

Vị Trí
Lorencia
24,815 (34.48%)
Noria
12,966 (18.02%)
Devias
23,793 (33.06%)
Dungeon
788 (1.09%)
Arena
200 (0.28%)
Lost Tower
2,372 (3.3%)
Atlans
1,667 (2.32%)
Loren
68 (0.09%)
Aida
656 (0.91%)
Tarkan
1,902 (2.64%)
Icarus
458 (0.64%)
Crywolf
17 (0.02%)
Kanturu
803 (1.12%)
Devil Square
16 (0.02%)
Blood Castle
210 (0.29%)
Chaos Castle
18 (0.03%)
Bless Arena
867 (1.2%)
Kalima
103 (0.14%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
2 (0%)
Refuge
5 (0.01%)
Silent Grounds
49 (0.07%)
VIP Arena 1
10 (0.01%)
VIP Arena 2
9 (0.01%)
VIP Arena 3
30 (0.04%)
Endless Tower 1
3 (0%)
Endless Tower 2
7 (0.01%)
Endless Tower 3
7 (0.01%)
Snowstorm Devias
126 (0.18%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
69,102 (96.02%)
Warned
1,835 (2.55%)
Murder
304 (0.42%)
Phonoman
727 (1.01%)