Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Deus x1000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
453
Người chơi trong 24 giờ
871
Người chơi trong tuần
1,327
Người chơi trong tháng
2,297
Tài khoản
462,247
Nhân vật
24,348
Bang Hội
235
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
876
Vé số chưa sử dụng
755
Tổng số hàng đã bán
11,156
Tổng số hàng đã mua
11,156
Doanh số Zen
1,483,445,214,609
Doanh số tiền thưởng
380,911
Doanh số Zen hàng ngày
14,078,990,965
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,902

Vé số đã sử dụng
15
Vé số chưa sử dụng
19
Tổng số hàng đã bán
276
Tổng số hàng đã mua
276
Doanh số tiền thưởng
17,631
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 05.02.2023
Quy trình các chu kỳ
2. Đăng kí công thành
  »  Thời gian đình chiến  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,176 (8.94%)
Duel Master
237 (0.97%)
Dark Lord
2,481 (10.19%)
Lord Emperor
164 (0.67%)
Dark Wizard
4,434 (18.21%)
Soul Master
1,570 (6.45%)
Grand Master
330 (1.36%)
Dark Knight
5,166 (21.22%)
Blade Knight
1,018 (4.18%)
Blade Master
221 (0.91%)
Elf
5,058 (20.77%)
Muse Elf
1,324 (5.44%)
High Elf
169 (0.69%)

Vị Trí
Lorencia
10,416 (42.78%)
Noria
2,969 (12.19%)
Devias
2,404 (9.87%)
Arkania
4,545 (18.67%)
Dungeon
264 (1.08%)
Stadium
109 (0.45%)
Lost Tower
1,028 (4.22%)
Atlans
394 (1.62%)
Loren
6 (0.02%)
Aida
273 (1.12%)
Tarkan
655 (2.69%)
Icarus
251 (1.03%)
Crywolf
21 (0.09%)
Kanturu
467 (1.92%)
Devil Square
1 (0%)
Blood Castle
62 (0.25%)
Chaos Castle
14 (0.06%)
Bless Arena
188 (0.77%)
Kalima
27 (0.11%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
9 (0.04%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
31 (0.13%)
VIP Arena 1
8 (0.03%)
VIP Arena 2
11 (0.05%)
VIP Arena 3
8 (0.03%)
VIP Arena 4
12 (0.05%)
VIP Arena 5
10 (0.04%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
4 (0.02%)
VIP Arena 9
12 (0.05%)
VIP Arena 10
18 (0.07%)
Team Deathmatch
1 (0%)
Santa Town
42 (0.17%)
Ruined Lorencia
44 (0.18%)
Jungle Noria
36 (0.15%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
5 (0.02%)
Colloseum
1 (0%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
23,785 (97.69%)
Warned
374 (1.54%)
Murder
52 (0.21%)
Phonoman
137 (0.56%)