Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Deus x1000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
537
Người chơi trong 24 giờ
1,159
Người chơi trong tuần
1,971
Người chơi trong tháng
5,273
Tài khoản
453,143
Nhân vật
22,443
Bang Hội
205
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,652
Vé số chưa sử dụng
2,651
Tổng số hàng đã bán
42,973
Tổng số hàng đã mua
42,973
Doanh số Zen
4,947,982,771,059
Doanh số tiền thưởng
2,401,398
Doanh số Zen hàng ngày
15,138,233,187
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
6,882

Vé số đã sử dụng
37
Vé số chưa sử dụng
71
Tổng số hàng đã bán
870
Tổng số hàng đã mua
870
Doanh số tiền thưởng
149,367
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
26

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 09.10.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,014 (8.97%)
Duel Master
214 (0.95%)
Dark Lord
2,373 (10.57%)
Lord Emperor
138 (0.61%)
Dark Wizard
4,076 (18.16%)
Soul Master
1,428 (6.36%)
Grand Master
303 (1.35%)
Dark Knight
4,652 (20.73%)
Blade Knight
942 (4.2%)
Blade Master
192 (0.86%)
Elf
4,723 (21.04%)
Muse Elf
1,232 (5.49%)
High Elf
156 (0.7%)

Vị Trí
Lorencia
9,518 (42.41%)
Noria
2,864 (12.76%)
Devias
2,198 (9.79%)
Arkania
4,171 (18.58%)
Dungeon
246 (1.1%)
Stadium
98 (0.44%)
Lost Tower
916 (4.08%)
Atlans
364 (1.62%)
Loren
5 (0.02%)
Aida
258 (1.15%)
Tarkan
622 (2.77%)
Icarus
241 (1.07%)
Crywolf
17 (0.08%)
Kanturu
463 (2.06%)
Devil Square
2 (0.01%)
Blood Castle
63 (0.28%)
Chaos Castle
12 (0.05%)
Bless Arena
146 (0.65%)
Kalima
32 (0.14%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
8 (0.04%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
28 (0.12%)
VIP Arena 1
9 (0.04%)
VIP Arena 2
12 (0.05%)
VIP Arena 3
10 (0.04%)
VIP Arena 4
11 (0.05%)
VIP Arena 5
14 (0.06%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
2 (0.01%)
VIP Arena 9
5 (0.02%)
VIP Arena 10
18 (0.08%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
0 (0%)
Ruined Lorencia
49 (0.22%)
Jungle Noria
36 (0.16%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
2 (0.01%)
Colloseum
2 (0.01%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
21,892 (97.54%)
Warned
371 (1.65%)
Murder
54 (0.24%)
Phonoman
126 (0.56%)