Thống kê

MasterOriginKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
King x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 253 days
Người chơi
424
Người chơi trong 24 giờ
884
Người chơi trong tuần
1,522
Người chơi trong tháng
3,356
Tài khoản
422,973
Nhân vật
74,141
Bang Hội
388
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,493
Vé số chưa sử dụng
1,026
Tổng số hàng đã bán
12,495
Tổng số hàng đã mua
12,495
Doanh số Zen
3,447,091,003,913
Doanh số tiền thưởng
493,066
Doanh số Zen hàng ngày
26,238,509,080
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,850

Vé số đã sử dụng
16
Vé số chưa sử dụng
49
Tổng số hàng đã bán
350
Tổng số hàng đã mua
350
Doanh số tiền thưởng
27,872
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 24.10.2021
Quy trình các chu kỳ
2. Đăng kí công thành
  »  Thời gian đình chiến  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
6,424 (8.66%)
Duel Master
324 (0.44%)
Dark Lord
6,551 (8.84%)
Lord Emperor
219 (0.3%)
Dark Wizard
10,650 (14.36%)
Soul Master
3,726 (5.03%)
Grand Master
393 (0.53%)
Dark Knight
11,908 (16.06%)
Blade Knight
2,429 (3.28%)
Blade Master
262 (0.35%)
Elf
25,816 (34.82%)
Muse Elf
5,084 (6.86%)
High Elf
355 (0.48%)

Vị Trí
Lorencia
26,031 (35.11%)
Noria
13,382 (18.05%)
Devias
24,078 (32.48%)
Arkania
127 (0.17%)
Dungeon
804 (1.08%)
Stadium
208 (0.28%)
Lost Tower
2,423 (3.27%)
Atlans
1,711 (2.31%)
Loren
58 (0.08%)
Aida
660 (0.89%)
Tarkan
1,924 (2.6%)
Icarus
470 (0.63%)
Crywolf
17 (0.02%)
Kanturu
876 (1.18%)
Devil Square
17 (0.02%)
Blood Castle
211 (0.28%)
Chaos Castle
19 (0.03%)
Bless Arena
868 (1.17%)
Kalima
101 (0.14%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
3 (0%)
Refuge
4 (0.01%)
Silent Grounds
56 (0.08%)
VIP Arena 1
9 (0.01%)
VIP Arena 2
9 (0.01%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
0 (0%)
VIP Arena 5
34 (0.05%)
Team Deathmatch
2 (0%)
Santa Town
12 (0.02%)
Ruined Lorencia
0 (0%)
Jungle Noria
0 (0%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Colloseum
4 (0.01%)
Endless Tower 1
4 (0.01%)
Endless Tower 2
11 (0.01%)
Endless Tower 3
7 (0.01%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
71,256 (96.11%)
Warned
1,844 (2.49%)
Murder
306 (0.41%)
Phonoman
735 (0.99%)