Thống kê

MasterJadeOriginAvalonMegaExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Jade x10
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
3,367
Người chơi trong 24 giờ
4,523
Người chơi trong tuần
6,199
Người chơi trong tháng
9,649
Tài khoản
486,150
Nhân vật
16,489
Bang Hội
112
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
5708/3000
Level 3 wings
127/50
Level 4 wings
22/25
Level 5 wings
0
Fenrir
43
Blue Fenrir
11
Black Fenrir
16
Violet Fenrir
14
Hellion
9
Seraph
1
Elite Horse
4
Demon
3
Spirit of Guardian
0
Shadowmere
0

Vé số đã sử dụng
3,708
Vé số chưa sử dụng
2,385
Tổng số hàng đã bán
73,203
Tổng số hàng đã mua
73,203
Doanh số Zen
3,648,209,892,315
Doanh số tiền thưởng
3,910,216
Doanh số Zen hàng ngày
51,828,933,105
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
51,358

Vé số đã sử dụng
20
Vé số chưa sử dụng
36
Tổng số hàng đã bán
654
Tổng số hàng đã mua
654
Doanh số tiền thưởng
143,735
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,068

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 10.12.2023
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
1,389 (8.42%)
Duel Master
54 (0.33%)
Dark Lord
1,251 (7.59%)
Lord Emperor
41 (0.25%)
Dark Wizard
2,767 (16.78%)
Soul Master
953 (5.78%)
Grand Master
81 (0.49%)
Dark Knight
3,062 (18.57%)
Blade Knight
574 (3.48%)
Blade Master
39 (0.24%)
Elf
4,980 (30.2%)
Muse Elf
1,250 (7.58%)
High Elf
49 (0.3%)

Vị Trí
Lorencia
6,425 (38.97%)
Noria
1,834 (11.12%)
Devias
1,807 (10.96%)
Arkania
3,030 (18.38%)
Dungeon
243 (1.47%)
Stadium
25 (0.15%)
Lost Tower
755 (4.58%)
Atlans
397 (2.41%)
Loren
2 (0.01%)
Aida
354 (2.15%)
Tarkan
688 (4.17%)
Icarus
295 (1.79%)
Crywolf
13 (0.08%)
Kanturu
138 (0.84%)
Devil Square
16 (0.1%)
Blood Castle
68 (0.41%)
Chaos Castle
1 (0.01%)
Bless Arena
62 (0.38%)
Kalima
46 (0.28%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
0 (0%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
10 (0.06%)
VIP Arena 1
4 (0.02%)
VIP Arena 2
17 (0.1%)
VIP Arena 3
19 (0.12%)
VIP Arena 4
9 (0.05%)
VIP Arena 5
9 (0.05%)
VIP Arena 6
8 (0.05%)
VIP Arena 7
23 (0.14%)
VIP Arena 8
23 (0.14%)
VIP Arena 9
84 (0.51%)
VIP Arena 10
53 (0.32%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
0 (0%)
Ruined Lorencia
13 (0.08%)
Jungle Noria
5 (0.03%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
5 (0.03%)
Swamp of Peace
4 (0.02%)
Colloseum
0 (0%)
Endless Tower 1
4 (0.02%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
16,086 (97.56%)
Warned
195 (1.18%)
Murder
36 (0.22%)
Phonoman
172 (1.04%)