Thống kê

MasterKingEmpireDestinyExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
King x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
338 days
Người chơi
705
Người chơi trong 24 giờ
1,333
Người chơi trong tuần
2,379
Người chơi trong tháng
4,601
Tài khoản
399,509
Nhân vật
66,856
Bang Hội
337
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,923
Vé số chưa sử dụng
1,969
Tổng số hàng đã bán
19,839
Tổng số hàng đã mua
19,839
Doanh số Zen
3,642,594,102,148
Doanh số tiền thưởng
915,256
Doanh số Zen hàng ngày
9,779,183,140
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12,685

Vé số đã sử dụng
35
Vé số chưa sử dụng
117
Tổng số hàng đã bán
578
Tổng số hàng đã mua
578
Doanh số tiền thưởng
50,265
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
936

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 17.01.2021
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
5,835 (8.73%)
Duel Master
284 (0.42%)
Dark Lord
6,122 (9.16%)
Lord Emperor
194 (0.29%)
Dark Wizard
9,423 (14.09%)
Soul Master
3,364 (5.03%)
Grand Master
331 (0.5%)
Dark Knight
10,162 (15.2%)
Blade Knight
2,212 (3.31%)
Blade Master
229 (0.34%)
Elf
23,596 (35.29%)
Muse Elf
4,819 (7.21%)
High Elf
285 (0.43%)

Vị Trí
Lorencia
22,445 (33.57%)
Noria
12,006 (17.96%)
Devias
22,898 (34.25%)
Dungeon
760 (1.14%)
Arena
213 (0.32%)
Lost Tower
2,258 (3.38%)
Atlans
1,604 (2.4%)
Loren
63 (0.09%)
Aida
655 (0.98%)
Tarkan
1,829 (2.74%)
Icarus
431 (0.64%)
Crywolf
17 (0.03%)
Kanturu
775 (1.16%)
Devil Square
12 (0.02%)
Blood Castle
209 (0.31%)
Chaos Castle
19 (0.03%)
Bless Arena
317 (0.47%)
Kalima
109 (0.16%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
4 (0.01%)
Refuge
6 (0.01%)
Silent Grounds
30 (0.04%)
VIP Arena 1
9 (0.01%)
VIP Arena 2
10 (0.01%)
VIP Arena 3
38 (0.06%)
Endless Tower 1
4 (0.01%)
Endless Tower 2
9 (0.01%)
Endless Tower 3
7 (0.01%)
Snowstorm Devias
118 (0.18%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
64,071 (95.83%)
Warned
1,806 (2.7%)
Murder
288 (0.43%)
Phonoman
691 (1.03%)