Thống kê

MasterJadeAvalonMegaVegasExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Jade x10
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
647
Người chơi trong 24 giờ
1,025
Người chơi trong tuần
1,525
Người chơi trong tháng
2,737
Tài khoản
27,179
Nhân vật
24,038
Bang Hội
152
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
11437
Level 3 wings
415
Level 4 wings
134
Level 5 wings
21
Fenrir
179
Blue Fenrir
46
Black Fenrir
45
Violet Fenrir
55
Hellion
31
Seraph
10
Elite Horse
12
Demon
18
Spirit of Guardian
4
Shadowmere
5

Vé số đã sử dụng
1,949
Tổng số hàng đã bán
30
Doanh số Zen
3,134,268,013
Doanh số tiền thưởng
720
Doanh số Zen hàng ngày
10,788,096,863
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,637

Vé số đã sử dụng
29
Tổng số hàng đã bán
336
Doanh số tiền thưởng
0
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 02.06.2024
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
1,962 (8.16%)
Duel Master
108 (0.45%)
Dark Lord
1,805 (7.51%)
Lord Emperor
76 (0.32%)
Dark Wizard
4,020 (16.72%)
Soul Master
1,372 (5.71%)
Grand Master
164 (0.68%)
Dark Knight
4,824 (20.07%)
Blade Knight
845 (3.52%)
Blade Master
91 (0.38%)
Elf
6,979 (29.03%)
Muse Elf
1,681 (6.99%)
High Elf
110 (0.46%)

Vị Trí
Lorencia
9,970 (41.48%)
Noria
2,680 (11.15%)
Devias
2,642 (10.99%)
Arkania
4,719 (19.63%)
Dungeon
255 (1.06%)
Stadium
65 (0.27%)
Lost Tower
874 (3.64%)
Atlans
481 (2%)
Loren
4 (0.02%)
Aida
365 (1.52%)
Tarkan
715 (2.97%)
Icarus
344 (1.43%)
Crywolf
4 (0.02%)
Kanturu
423 (1.76%)
Devil Square
9 (0.04%)
Blood Castle
50 (0.21%)
Chaos Castle
9 (0.04%)
Bless Arena
135 (0.56%)
Kalima
40 (0.17%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
5 (0.02%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
24 (0.1%)
VIP Arena 1
3 (0.01%)
VIP Arena 2
14 (0.06%)
VIP Arena 3
16 (0.07%)
VIP Arena 4
11 (0.05%)
VIP Arena 5
10 (0.04%)
VIP Arena 6
4 (0.02%)
VIP Arena 7
3 (0.01%)
VIP Arena 8
9 (0.04%)
VIP Arena 9
34 (0.14%)
VIP Arena 10
50 (0.21%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
18 (0.07%)
Ruined Lorencia
14 (0.06%)
Jungle Noria
8 (0.03%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
6 (0.02%)
Swamp of Peace
2 (0.01%)
Colloseum
1 (0%)
Endless Tower 1
1 (0%)
Endless Tower 2
20 (0.08%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
23,548 (97.96%)
Warned
229 (0.95%)
Murder
50 (0.21%)
Phonoman
211 (0.88%)