Thống kê

MasterOriginEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Deus x1000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
37 days
Người chơi
1,790
Người chơi trong 24 giờ
3,298
Người chơi trong tuần
5,258
Người chơi trong tháng
10,478
Tài khoản
441,313
Nhân vật
12,577
Bang Hội
100
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
3,320
Vé số chưa sử dụng
1,710
Tổng số hàng đã bán
28,567
Tổng số hàng đã mua
28,567
Doanh số Zen
1,556,865,578,919
Doanh số tiền thưởng
1,111,817
Doanh số Zen hàng ngày
76,738,915,379
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
44,188

Vé số đã sử dụng
25
Vé số chưa sử dụng
38
Tổng số hàng đã bán
397
Tổng số hàng đã mua
397
Doanh số tiền thưởng
66,889
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
2,484

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 22.05.2022
Quy trình các chu kỳ
3. Thời gian đình chiến
  »  Thông báo công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
1,122 (8.92%)
Duel Master
82 (0.65%)
Dark Lord
1,263 (10.04%)
Lord Emperor
53 (0.42%)
Dark Wizard
2,354 (18.71%)
Soul Master
694 (5.52%)
Grand Master
112 (0.89%)
Dark Knight
2,527 (20.09%)
Blade Knight
461 (3.67%)
Blade Master
61 (0.49%)
Elf
3,075 (24.45%)
Muse Elf
706 (5.61%)
High Elf
68 (0.54%)

Vị Trí
Lorencia
5,493 (43.67%)
Noria
1,436 (11.42%)
Devias
1,092 (8.68%)
Arkania
2,333 (18.55%)
Dungeon
151 (1.2%)
Stadium
76 (0.6%)
Lost Tower
484 (3.85%)
Atlans
214 (1.7%)
Loren
1 (0.01%)
Aida
209 (1.66%)
Tarkan
384 (3.05%)
Icarus
134 (1.07%)
Crywolf
12 (0.1%)
Kanturu
218 (1.73%)
Devil Square
0 (0%)
Blood Castle
43 (0.34%)
Chaos Castle
10 (0.08%)
Bless Arena
74 (0.59%)
Kalima
22 (0.17%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
2 (0.02%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
24 (0.19%)
VIP Arena 1
5 (0.04%)
VIP Arena 2
9 (0.07%)
VIP Arena 3
29 (0.23%)
VIP Arena 4
27 (0.21%)
VIP Arena 5
45 (0.36%)
Team Deathmatch
2 (0.02%)
Santa Town
0 (0%)
Ruined Lorencia
26 (0.21%)
Jungle Noria
20 (0.16%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
0 (0%)
Colloseum
2 (0.02%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
12,246 (97.37%)
Warned
254 (2.02%)
Murder
24 (0.19%)
Phonoman
53 (0.42%)