Thống kê

MasterKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
King x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 60 days
Người chơi
733
Người chơi trong 24 giờ
1,625
Người chơi trong tuần
2,877
Người chơi trong tháng
5,701
Tài khoản
407,025
Nhân vật
69,712
Bang Hội
354
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,795
Vé số chưa sử dụng
1,154
Tổng số hàng đã bán
16,877
Tổng số hàng đã mua
16,877
Doanh số Zen
3,257,144,083,090
Doanh số tiền thưởng
593,179
Doanh số Zen hàng ngày
42,797,990,806
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
9,848

Vé số đã sử dụng
24
Vé số chưa sử dụng
38
Tổng số hàng đã bán
393
Tổng số hàng đã mua
393
Doanh số tiền thưởng
24,266
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
264

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 18.04.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
6,026 (8.64%)
Duel Master
300 (0.43%)
Dark Lord
6,238 (8.95%)
Lord Emperor
204 (0.29%)
Dark Wizard
9,821 (14.09%)
Soul Master
3,480 (4.99%)
Grand Master
353 (0.51%)
Dark Knight
10,659 (15.29%)
Blade Knight
2,274 (3.26%)
Blade Master
243 (0.35%)
Elf
24,897 (35.71%)
Muse Elf
4,905 (7.04%)
High Elf
312 (0.45%)

Vị Trí
Lorencia
23,627 (33.89%)
Noria
12,475 (17.9%)
Devias
23,429 (33.61%)
Dungeon
765 (1.1%)
Arena
200 (0.29%)
Lost Tower
2,323 (3.33%)
Atlans
1,625 (2.33%)
Loren
62 (0.09%)
Aida
672 (0.96%)
Tarkan
1,848 (2.65%)
Icarus
458 (0.66%)
Crywolf
19 (0.03%)
Kanturu
807 (1.16%)
Devil Square
18 (0.03%)
Blood Castle
203 (0.29%)
Chaos Castle
13 (0.02%)
Bless Arena
812 (1.16%)
Kalima
97 (0.14%)
Land Of Trials
11 (0.02%)
Barracks
3 (0%)
Refuge
5 (0.01%)
Silent Grounds
45 (0.06%)
VIP Arena 1
11 (0.02%)
VIP Arena 2
9 (0.01%)
VIP Arena 3
28 (0.04%)
Endless Tower 1
8 (0.01%)
Endless Tower 2
7 (0.01%)
Endless Tower 3
7 (0.01%)
Snowstorm Devias
125 (0.18%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
66,902 (95.97%)
Warned
1,808 (2.59%)
Murder
293 (0.42%)
Phonoman
709 (1.02%)