Bảo trì máy chủ 15:45~15:55
Thống kê

MasterJadeOriginAvalonMegaExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
553
Người chơi trong 24 giờ
921
Người chơi trong tuần
1,567
Người chơi trong tháng
3,009
Tài khoản
485,691
Nhân vật
60,181
Bang Hội
225
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
432/3000
Level 3 wings
21/50
Level 4 wings
13/25
Level 5 wings
2
Fenrir
6
Blue Fenrir
0
Black Fenrir
1
Violet Fenrir
4
Hellion
1
Seraph
1
Elite Horse
0
Demon
0
Spirit of Guardian
0
Shadowmere
0

Vé số đã sử dụng
1,557
Vé số chưa sử dụng
814
Tổng số hàng đã bán
6,022
Tổng số hàng đã mua
6,022
Doanh số Zen
788,571,329,676
Doanh số tiền thưởng
209,214
Doanh số Zen hàng ngày
8,095,000,120
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,302

Vé số đã sử dụng
19
Vé số chưa sử dụng
26
Tổng số hàng đã bán
162
Tổng số hàng đã mua
162
Doanh số tiền thưởng
11,988
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
52

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 03.12.2023
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
5,232 (8.69%)
Duel Master
534 (0.89%)
Dark Lord
4,721 (7.84%)
Lord Emperor
455 (0.76%)
Dark Wizard
10,997 (18.27%)
Soul Master
5,958 (9.9%)
Grand Master
980 (1.63%)
Dark Knight
13,020 (21.63%)
Blade Knight
4,038 (6.71%)
Blade Master
526 (0.87%)
Elf
7,952 (13.21%)
Muse Elf
5,219 (8.67%)
High Elf
549 (0.91%)

Vị Trí
Lorencia
28,638 (47.59%)
Noria
6,832 (11.35%)
Devias
12,352 (20.52%)
Arkania
2,315 (3.85%)
Dungeon
388 (0.64%)
Stadium
277 (0.46%)
Lost Tower
1,243 (2.07%)
Atlans
891 (1.48%)
Loren
41 (0.07%)
Aida
942 (1.57%)
Tarkan
1,929 (3.21%)
Icarus
787 (1.31%)
Crywolf
36 (0.06%)
Kanturu
1,833 (3.05%)
Devil Square
13 (0.02%)
Blood Castle
60 (0.1%)
Chaos Castle
53 (0.09%)
Bless Arena
1,174 (1.95%)
Kalima
126 (0.21%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
7 (0.01%)
Refuge
5 (0.01%)
Silent Grounds
104 (0.17%)
VIP Arena 1
4 (0.01%)
VIP Arena 2
4 (0.01%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
0 (0%)
VIP Arena 5
49 (0.08%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
1 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
8 (0.01%)
VIP Arena 10
15 (0.02%)
Team Deathmatch
6 (0.01%)
Santa Town
19 (0.03%)
Ruined Lorencia
8 (0.01%)
Jungle Noria
6 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
1 (0%)
Swamp of Peace
3 (0%)
Colloseum
5 (0.01%)
Endless Tower 1
5 (0.01%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
58,657 (97.47%)
Warned
854 (1.42%)
Murder
172 (0.29%)
Phonoman
498 (0.83%)