Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
542
Người chơi trong 24 giờ
954
Người chơi trong tuần
1,792
Người chơi trong tháng
3,812
Tài khoản
452,505
Nhân vật
54,514
Bang Hội
205
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,372
Vé số chưa sử dụng
1,283
Tổng số hàng đã bán
7,607
Tổng số hàng đã mua
7,607
Doanh số Zen
919,070,614,514
Doanh số tiền thưởng
316,360
Doanh số Zen hàng ngày
8,592,832,503
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
2,918

Vé số đã sử dụng
11
Vé số chưa sử dụng
30
Tổng số hàng đã bán
185
Tổng số hàng đã mua
185
Doanh số tiền thưởng
25,197
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
120

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 02.10.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
4,889 (8.97%)
Duel Master
516 (0.95%)
Dark Lord
4,382 (8.04%)
Lord Emperor
440 (0.81%)
Dark Wizard
9,564 (17.54%)
Soul Master
5,635 (10.34%)
Grand Master
942 (1.73%)
Dark Knight
11,322 (20.77%)
Blade Knight
3,803 (6.98%)
Blade Master
508 (0.93%)
Elf
7,038 (12.91%)
Muse Elf
4,941 (9.06%)
High Elf
534 (0.98%)

Vị Trí
Lorencia
24,662 (45.24%)
Noria
6,645 (12.19%)
Devias
12,134 (22.26%)
Arkania
1,412 (2.59%)
Dungeon
366 (0.67%)
Stadium
267 (0.49%)
Lost Tower
1,155 (2.12%)
Atlans
870 (1.6%)
Loren
47 (0.09%)
Aida
939 (1.72%)
Tarkan
1,839 (3.37%)
Icarus
730 (1.34%)
Crywolf
32 (0.06%)
Kanturu
1,748 (3.21%)
Devil Square
15 (0.03%)
Blood Castle
56 (0.1%)
Chaos Castle
46 (0.08%)
Bless Arena
1,192 (2.19%)
Kalima
127 (0.23%)
Land Of Trials
2 (0%)
Barracks
6 (0.01%)
Refuge
6 (0.01%)
Silent Grounds
96 (0.18%)
VIP Arena 1
4 (0.01%)
VIP Arena 2
5 (0.01%)
VIP Arena 3
2 (0%)
VIP Arena 4
0 (0%)
VIP Arena 5
57 (0.1%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
1 (0%)
VIP Arena 10
8 (0.01%)
Team Deathmatch
6 (0.01%)
Santa Town
13 (0.02%)
Ruined Lorencia
5 (0.01%)
Jungle Noria
6 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
3 (0.01%)
Colloseum
6 (0.01%)
Endless Tower 1
5 (0.01%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
53,030 (97.28%)
Warned
837 (1.54%)
Murder
171 (0.31%)
Phonoman
476 (0.87%)