Thống kê

MasterOriginKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
3 years and 323 days
Người chơi
658
Người chơi trong 24 giờ
1,090
Người chơi trong tuần
1,892
Người chơi trong tháng
4,452
Tài khoản
423,281
Nhân vật
49,726
Bang Hội
177
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,709
Vé số chưa sử dụng
1,822
Tổng số hàng đã bán
13,752
Tổng số hàng đã mua
13,752
Doanh số Zen
2,035,677,006,226
Doanh số tiền thưởng
643,835
Doanh số Zen hàng ngày
15,902,116,152
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,069

Vé số đã sử dụng
41
Vé số chưa sử dụng
70
Tổng số hàng đã bán
441
Tổng số hàng đã mua
441
Doanh số tiền thưởng
92,356
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
72

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
17:00 31.10.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
4,604 (9.26%)
Duel Master
495 (1%)
Dark Lord
4,117 (8.28%)
Lord Emperor
431 (0.87%)
Dark Wizard
8,290 (16.67%)
Soul Master
5,400 (10.86%)
Grand Master
918 (1.85%)
Dark Knight
9,906 (19.92%)
Blade Knight
3,630 (7.3%)
Blade Master
485 (0.98%)
Elf
6,225 (12.52%)
Muse Elf
4,709 (9.47%)
High Elf
516 (1.04%)

Vị Trí
Lorencia
21,024 (42.28%)
Noria
6,645 (13.36%)
Devias
12,366 (24.87%)
Arkania
31 (0.06%)
Dungeon
347 (0.7%)
Stadium
239 (0.48%)
Lost Tower
1,121 (2.25%)
Atlans
877 (1.76%)
Loren
45 (0.09%)
Aida
934 (1.88%)
Tarkan
1,830 (3.68%)
Icarus
703 (1.41%)
Crywolf
42 (0.08%)
Kanturu
1,826 (3.67%)
Devil Square
11 (0.02%)
Blood Castle
51 (0.1%)
Chaos Castle
47 (0.09%)
Bless Arena
1,208 (2.43%)
Kalima
121 (0.24%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
3 (0.01%)
Refuge
7 (0.01%)
Silent Grounds
127 (0.26%)
VIP Arena 1
7 (0.01%)
VIP Arena 2
5 (0.01%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
0 (0%)
VIP Arena 5
78 (0.16%)
Team Deathmatch
7 (0.01%)
Santa Town
10 (0.02%)
Ruined Lorencia
0 (0%)
Jungle Noria
0 (0%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Colloseum
6 (0.01%)
Endless Tower 1
7 (0.01%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
48,246 (97.02%)
Warned
833 (1.68%)
Murder
175 (0.35%)
Phonoman
472 (0.95%)