Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
614
Người chơi trong 24 giờ
1,082
Người chơi trong tuần
1,978
Người chơi trong tháng
3,530
Tài khoản
462,093
Nhân vật
56,296
Bang Hội
212
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,731
Vé số chưa sử dụng
882
Tổng số hàng đã bán
8,910
Tổng số hàng đã mua
8,910
Doanh số Zen
1,240,820,193,650
Doanh số tiền thưởng
328,632
Doanh số Zen hàng ngày
11,458,735,029
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
5,384

Vé số đã sử dụng
21
Vé số chưa sử dụng
21
Tổng số hàng đã bán
157
Tổng số hàng đã mua
157
Doanh số tiền thưởng
12,281
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 05.02.2023
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
4,987 (8.86%)
Duel Master
525 (0.93%)
Dark Lord
4,476 (7.95%)
Lord Emperor
444 (0.79%)
Dark Wizard
10,028 (17.81%)
Soul Master
5,732 (10.18%)
Grand Master
957 (1.7%)
Dark Knight
11,850 (21.05%)
Blade Knight
3,879 (6.89%)
Blade Master
512 (0.91%)
Elf
7,343 (13.04%)
Muse Elf
5,022 (8.92%)
High Elf
541 (0.96%)

Vị Trí
Lorencia
25,932 (46.06%)
Noria
6,697 (11.9%)
Devias
12,134 (21.55%)
Arkania
1,746 (3.1%)
Dungeon
370 (0.66%)
Stadium
274 (0.49%)
Lost Tower
1,173 (2.08%)
Atlans
873 (1.55%)
Loren
40 (0.07%)
Aida
914 (1.62%)
Tarkan
1,884 (3.35%)
Icarus
766 (1.36%)
Crywolf
38 (0.07%)
Kanturu
1,787 (3.17%)
Devil Square
14 (0.02%)
Blood Castle
57 (0.1%)
Chaos Castle
45 (0.08%)
Bless Arena
1,167 (2.07%)
Kalima
134 (0.24%)
Land Of Trials
2 (0%)
Barracks
6 (0.01%)
Refuge
6 (0.01%)
Silent Grounds
102 (0.18%)
VIP Arena 1
4 (0.01%)
VIP Arena 2
4 (0.01%)
VIP Arena 3
1 (0%)
VIP Arena 4
2 (0%)
VIP Arena 5
52 (0.09%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
3 (0.01%)
VIP Arena 10
12 (0.02%)
Team Deathmatch
6 (0.01%)
Santa Town
28 (0.05%)
Ruined Lorencia
5 (0.01%)
Jungle Noria
5 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
2 (0%)
Colloseum
5 (0.01%)
Endless Tower 1
5 (0.01%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
54,797 (97.34%)
Warned
850 (1.51%)
Murder
171 (0.3%)
Phonoman
478 (0.85%)