Thống kê

MasterJadeAvalonMegaVegasExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
635
Người chơi trong 24 giờ
1,085
Người chơi trong tuần
2,021
Người chơi trong tháng
3,711
Tài khoản
26,458
Nhân vật
62,120
Bang Hội
247
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
11496
Level 3 wings
412
Level 4 wings
137
Level 5 wings
31
Fenrir
26
Blue Fenrir
7
Black Fenrir
13
Violet Fenrir
19
Hellion
9
Seraph
7
Elite Horse
4
Demon
0
Spirit of Guardian
0
Shadowmere
0

Vé số đã sử dụng
1,855
Tổng số hàng đã bán
20
Doanh số Zen
5,025,000,036
Doanh số tiền thưởng
120
Doanh số Zen hàng ngày
10,796,500,330
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,169

Vé số đã sử dụng
10
Tổng số hàng đã bán
219
Doanh số tiền thưởng
0
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 02.06.2024
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
5,389 (8.68%)
Duel Master
549 (0.88%)
Dark Lord
4,881 (7.86%)
Lord Emperor
464 (0.75%)
Dark Wizard
11,519 (18.54%)
Soul Master
6,111 (9.84%)
Grand Master
996 (1.6%)
Dark Knight
13,483 (21.7%)
Blade Knight
4,159 (6.7%)
Blade Master
534 (0.86%)
Elf
8,120 (13.07%)
Muse Elf
5,354 (8.62%)
High Elf
561 (0.9%)

Vị Trí
Lorencia
29,884 (48.11%)
Noria
6,917 (11.13%)
Devias
12,368 (19.91%)
Arkania
2,685 (4.32%)
Dungeon
417 (0.67%)
Stadium
301 (0.48%)
Lost Tower
1,284 (2.07%)
Atlans
907 (1.46%)
Loren
43 (0.07%)
Aida
909 (1.46%)
Tarkan
1,971 (3.17%)
Icarus
820 (1.32%)
Crywolf
37 (0.06%)
Kanturu
1,867 (3.01%)
Devil Square
15 (0.02%)
Blood Castle
68 (0.11%)
Chaos Castle
44 (0.07%)
Bless Arena
1,186 (1.91%)
Kalima
128 (0.21%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
12 (0.02%)
Refuge
5 (0.01%)
Silent Grounds
93 (0.15%)
VIP Arena 1
4 (0.01%)
VIP Arena 2
4 (0.01%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
0 (0%)
VIP Arena 5
48 (0.08%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
3 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
14 (0.02%)
VIP Arena 10
22 (0.04%)
Team Deathmatch
6 (0.01%)
Santa Town
23 (0.04%)
Ruined Lorencia
12 (0.02%)
Jungle Noria
6 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
1 (0%)
Swamp of Peace
5 (0.01%)
Colloseum
5 (0.01%)
Endless Tower 1
5 (0.01%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
60,563 (97.49%)
Warned
873 (1.41%)
Murder
181 (0.29%)
Phonoman
503 (0.81%)