Thống kê

MasterOriginEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
4 years and 164 days
Người chơi
676
Người chơi trong 24 giờ
1,244
Người chơi trong tuần
2,262
Người chơi trong tháng
4,416
Tài khoản
441,200
Nhân vật
52,554
Bang Hội
196
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,939
Vé số chưa sử dụng
984
Tổng số hàng đã bán
8,939
Tổng số hàng đã mua
8,939
Doanh số Zen
1,316,592,129,312
Doanh số tiền thưởng
370,500
Doanh số Zen hàng ngày
10,091,690,730
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,608

Vé số đã sử dụng
17
Vé số chưa sử dụng
32
Tổng số hàng đã bán
291
Tổng số hàng đã mua
291
Doanh số tiền thưởng
47,410
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,500

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 22.05.2022
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
4,789 (9.11%)
Duel Master
508 (0.97%)
Dark Lord
4,292 (8.17%)
Lord Emperor
437 (0.83%)
Dark Wizard
9,004 (17.13%)
Soul Master
5,556 (10.57%)
Grand Master
928 (1.77%)
Dark Knight
10,725 (20.41%)
Blade Knight
3,739 (7.11%)
Blade Master
503 (0.96%)
Elf
6,686 (12.72%)
Muse Elf
4,860 (9.25%)
High Elf
527 (1%)

Vị Trí
Lorencia
23,227 (44.2%)
Noria
6,609 (12.58%)
Devias
12,142 (23.1%)
Arkania
954 (1.82%)
Dungeon
361 (0.69%)
Stadium
244 (0.46%)
Lost Tower
1,136 (2.16%)
Atlans
861 (1.64%)
Loren
48 (0.09%)
Aida
935 (1.78%)
Tarkan
1,827 (3.48%)
Icarus
717 (1.36%)
Crywolf
32 (0.06%)
Kanturu
1,786 (3.4%)
Devil Square
15 (0.03%)
Blood Castle
52 (0.1%)
Chaos Castle
45 (0.09%)
Bless Arena
1,177 (2.24%)
Kalima
129 (0.25%)
Land Of Trials
2 (0%)
Barracks
7 (0.01%)
Refuge
7 (0.01%)
Silent Grounds
103 (0.2%)
VIP Arena 1
5 (0.01%)
VIP Arena 2
3 (0.01%)
VIP Arena 3
2 (0%)
VIP Arena 4
5 (0.01%)
VIP Arena 5
75 (0.14%)
Team Deathmatch
6 (0.01%)
Santa Town
17 (0.03%)
Ruined Lorencia
5 (0.01%)
Jungle Noria
4 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
3 (0.01%)
Colloseum
6 (0.01%)
Endless Tower 1
6 (0.01%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
51,067 (97.17%)
Warned
842 (1.6%)
Murder
173 (0.33%)
Phonoman
472 (0.9%)