Thống kê

MasterOriginAvalonMegaDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
556
Người chơi trong 24 giờ
994
Người chơi trong tuần
1,734
Người chơi trong tháng
3,216
Tài khoản
471,600
Nhân vật
57,979
Bang Hội
214
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,567
Vé số chưa sử dụng
846
Tổng số hàng đã bán
7,441
Tổng số hàng đã mua
7,441
Doanh số Zen
1,078,212,519,046
Doanh số tiền thưởng
357,797
Doanh số Zen hàng ngày
2,040,750,112
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,737

Vé số đã sử dụng
15
Vé số chưa sử dụng
24
Tổng số hàng đã bán
191
Tổng số hàng đã mua
191
Doanh số tiền thưởng
29,735
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
33

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 11.06.2023
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
5,088 (8.78%)
Duel Master
527 (0.91%)
Dark Lord
4,576 (7.89%)
Lord Emperor
449 (0.77%)
Dark Wizard
10,451 (18.03%)
Soul Master
5,831 (10.06%)
Grand Master
967 (1.67%)
Dark Knight
12,386 (21.36%)
Blade Knight
3,939 (6.79%)
Blade Master
518 (0.89%)
Elf
7,604 (13.12%)
Muse Elf
5,102 (8.8%)
High Elf
541 (0.93%)

Vị Trí
Lorencia
27,160 (46.84%)
Noria
6,759 (11.66%)
Devias
12,205 (21.05%)
Arkania
1,920 (3.31%)
Dungeon
377 (0.65%)
Stadium
289 (0.5%)
Lost Tower
1,213 (2.09%)
Atlans
876 (1.51%)
Loren
42 (0.07%)
Aida
946 (1.63%)
Tarkan
1,899 (3.28%)
Icarus
761 (1.31%)
Crywolf
35 (0.06%)
Kanturu
1,823 (3.14%)
Devil Square
14 (0.02%)
Blood Castle
59 (0.1%)
Chaos Castle
55 (0.09%)
Bless Arena
1,154 (1.99%)
Kalima
134 (0.23%)
Land Of Trials
2 (0%)
Barracks
8 (0.01%)
Refuge
5 (0.01%)
Silent Grounds
105 (0.18%)
VIP Arena 1
4 (0.01%)
VIP Arena 2
3 (0.01%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
0 (0%)
VIP Arena 5
52 (0.09%)
VIP Arena 6
1 (0%)
VIP Arena 7
1 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
7 (0.01%)
VIP Arena 10
18 (0.03%)
Team Deathmatch
6 (0.01%)
Santa Town
19 (0.03%)
Ruined Lorencia
8 (0.01%)
Jungle Noria
5 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
0 (0%)
Swamp of Peace
3 (0.01%)
Colloseum
5 (0.01%)
Endless Tower 1
5 (0.01%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
56,469 (97.4%)
Warned
848 (1.46%)
Murder
173 (0.3%)
Phonoman
489 (0.84%)