Thống kê

MasterKingEmpireDestinyExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
3 years and 48 days
Người chơi
888
Người chơi trong 24 giờ
1,352
Người chơi trong tuần
2,252
Người chơi trong tháng
4,226
Tài khoản
400,111
Nhân vật
31,233
Bang Hội
105
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,319
Vé số chưa sử dụng
731
Tổng số hàng đã bán
8,987
Tổng số hàng đã mua
8,987
Doanh số Zen
1,286,597,543,743
Doanh số tiền thưởng
285,771
Doanh số Zen hàng ngày
6,294,504,715
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,900

Vé số đã sử dụng
15
Vé số chưa sử dụng
26
Tổng số hàng đã bán
296
Tổng số hàng đã mua
296
Doanh số tiền thưởng
28,302
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
24

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 24.01.2021
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,479 (7.94%)
Duel Master
241 (0.77%)
Dark Lord
2,322 (7.43%)
Lord Emperor
228 (0.73%)
Dark Wizard
5,963 (19.09%)
Soul Master
2,727 (8.73%)
Grand Master
462 (1.48%)
Dark Knight
7,262 (23.25%)
Blade Knight
1,899 (6.08%)
Blade Master
234 (0.75%)
Elf
4,569 (14.63%)
Muse Elf
2,568 (8.22%)
High Elf
279 (0.89%)

Vị Trí
Lorencia
13,775 (44.1%)
Noria
3,921 (12.55%)
Devias
8,146 (26.08%)
Dungeon
130 (0.42%)
Arena
136 (0.44%)
Lost Tower
563 (1.8%)
Atlans
511 (1.64%)
Loren
24 (0.08%)
Aida
498 (1.59%)
Tarkan
952 (3.05%)
Icarus
395 (1.26%)
Crywolf
15 (0.05%)
Kanturu
1,123 (3.6%)
Devil Square
2 (0.01%)
Blood Castle
24 (0.08%)
Chaos Castle
40 (0.13%)
Bless Arena
784 (2.51%)
Kalima
84 (0.27%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
1 (0%)
Refuge
3 (0.01%)
Silent Grounds
76 (0.24%)
VIP Arena 1
0 (0%)
VIP Arena 2
0 (0%)
VIP Arena 3
22 (0.07%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
7 (0.02%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
30,416 (97.38%)
Warned
434 (1.39%)
Murder
89 (0.28%)
Phonoman
294 (0.94%)