Thống kê

MasterKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
3 years and 240 days
Người chơi
876
Người chơi trong 24 giờ
1,442
Người chơi trong tuần
2,584
Người chơi trong tháng
4,232
Tài khoản
415,235
Nhân vật
47,430
Bang Hội
167
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
2,016
Vé số chưa sử dụng
1,426
Tổng số hàng đã bán
14,186
Tổng số hàng đã mua
14,186
Doanh số Zen
2,275,888,955,674
Doanh số tiền thưởng
544,938
Doanh số Zen hàng ngày
11,211,960,321
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,948

Vé số đã sử dụng
42
Vé số chưa sử dụng
68
Tổng số hàng đã bán
443
Tổng số hàng đã mua
443
Doanh số tiền thưởng
73,991
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
408

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 08.08.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
4,444 (9.37%)
Duel Master
482 (1.02%)
Dark Lord
3,985 (8.4%)
Lord Emperor
422 (0.89%)
Dark Wizard
7,726 (16.29%)
Soul Master
5,249 (11.07%)
Grand Master
906 (1.91%)
Dark Knight
9,300 (19.61%)
Blade Knight
3,527 (7.44%)
Blade Master
477 (1.01%)
Elf
5,824 (12.28%)
Muse Elf
4,582 (9.66%)
High Elf
506 (1.07%)

Vị Trí
Lorencia
19,802 (41.75%)
Noria
6,253 (13.18%)
Devias
11,932 (25.16%)
Dungeon
335 (0.71%)
Arena
237 (0.5%)
Lost Tower
1,081 (2.28%)
Atlans
884 (1.86%)
Loren
48 (0.1%)
Aida
913 (1.92%)
Tarkan
1,780 (3.75%)
Icarus
703 (1.48%)
Crywolf
44 (0.09%)
Kanturu
1,757 (3.7%)
Devil Square
11 (0.02%)
Blood Castle
38 (0.08%)
Chaos Castle
47 (0.1%)
Bless Arena
1,204 (2.54%)
Kalima
121 (0.26%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
8 (0.02%)
Refuge
6 (0.01%)
Silent Grounds
115 (0.24%)
VIP Arena 1
7 (0.01%)
VIP Arena 2
3 (0.01%)
VIP Arena 3
65 (0.14%)
Endless Tower 1
5 (0.01%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
29 (0.06%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
45,985 (96.95%)
Warned
809 (1.71%)
Murder
169 (0.36%)
Phonoman
467 (0.98%)