Thống kê

MasterKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Master x1
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
3 years and 129 days
Người chơi
1,322
Người chơi trong 24 giờ
2,032
Người chơi trong tuần
3,408
Người chơi trong tháng
20,190
Tài khoản
407,091
Nhân vật
44,394
Bang Hội
139
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
2,696
Vé số chưa sử dụng
1,469
Tổng số hàng đã bán
14,587
Tổng số hàng đã mua
14,587
Doanh số Zen
2,058,673,843,826
Doanh số tiền thưởng
631,299
Doanh số Zen hàng ngày
17,415,668,978
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12,569

Vé số đã sử dụng
61
Vé số chưa sử dụng
66
Tổng số hàng đã bán
646
Tổng số hàng đã mua
646
Doanh số tiền thưởng
76,849
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
97

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 18.04.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
20:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
4,180 (9.42%)
Duel Master
474 (1.07%)
Dark Lord
3,764 (8.48%)
Lord Emperor
419 (0.94%)
Dark Wizard
6,978 (15.72%)
Soul Master
5,071 (11.42%)
Grand Master
885 (1.99%)
Dark Knight
8,468 (19.07%)
Blade Knight
3,407 (7.67%)
Blade Master
470 (1.06%)
Elf
5,356 (12.06%)
Muse Elf
4,424 (9.97%)
High Elf
498 (1.12%)

Vị Trí
Lorencia
18,256 (41.12%)
Noria
5,707 (12.86%)
Devias
11,312 (25.48%)
Dungeon
326 (0.73%)
Arena
235 (0.53%)
Lost Tower
1,044 (2.35%)
Atlans
818 (1.84%)
Loren
51 (0.11%)
Aida
872 (1.96%)
Tarkan
1,737 (3.91%)
Icarus
696 (1.57%)
Crywolf
45 (0.1%)
Kanturu
1,647 (3.71%)
Devil Square
9 (0.02%)
Blood Castle
39 (0.09%)
Chaos Castle
49 (0.11%)
Bless Arena
1,184 (2.67%)
Kalima
121 (0.27%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
8 (0.02%)
Refuge
4 (0.01%)
Silent Grounds
120 (0.27%)
VIP Arena 1
4 (0.01%)
VIP Arena 2
2 (0%)
VIP Arena 3
73 (0.16%)
Endless Tower 1
11 (0.02%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
23 (0.05%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
42,997 (96.85%)
Warned
779 (1.75%)
Murder
164 (0.37%)
Phonoman
454 (1.02%)