Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Empire x500
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
493
Người chơi trong 24 giờ
1,091
Người chơi trong tuần
1,949
Người chơi trong tháng
3,463
Tài khoản
462,102
Nhân vật
59,354
Bang Hội
418
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,628
Vé số chưa sử dụng
704
Tổng số hàng đã bán
9,892
Tổng số hàng đã mua
9,892
Doanh số Zen
2,111,490,987,808
Doanh số tiền thưởng
298,381
Doanh số Zen hàng ngày
28,740,742,492
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,589

Vé số đã sử dụng
8
Vé số chưa sử dụng
36
Tổng số hàng đã bán
253
Tổng số hàng đã mua
253
Doanh số tiền thưởng
16,166
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
223

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 05.02.2023
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
6,598 (11.12%)
Duel Master
719 (1.21%)
Dark Lord
6,194 (10.44%)
Lord Emperor
505 (0.85%)
Dark Wizard
7,853 (13.23%)
Soul Master
5,746 (9.68%)
Grand Master
950 (1.6%)
Dark Knight
9,134 (15.39%)
Blade Knight
3,698 (6.23%)
Blade Master
556 (0.94%)
Elf
11,092 (18.69%)
Muse Elf
5,589 (9.42%)
High Elf
720 (1.21%)

Vị Trí
Lorencia
22,265 (37.51%)
Noria
8,425 (14.19%)
Devias
13,300 (22.41%)
Arkania
2,872 (4.84%)
Dungeon
788 (1.33%)
Stadium
265 (0.45%)
Lost Tower
2,486 (4.19%)
Atlans
1,543 (2.6%)
Loren
77 (0.13%)
Aida
971 (1.64%)
Tarkan
2,317 (3.9%)
Icarus
767 (1.29%)
Crywolf
38 (0.06%)
Kanturu
1,421 (2.39%)
Devil Square
15 (0.03%)
Blood Castle
143 (0.24%)
Chaos Castle
27 (0.05%)
Bless Arena
1,148 (1.93%)
Kalima
106 (0.18%)
Land Of Trials
2 (0%)
Barracks
10 (0.02%)
Refuge
8 (0.01%)
Silent Grounds
81 (0.14%)
VIP Arena 1
28 (0.05%)
VIP Arena 2
22 (0.04%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
1 (0%)
VIP Arena 5
43 (0.07%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
2 (0%)
VIP Arena 10
9 (0.02%)
Team Deathmatch
4 (0.01%)
Santa Town
106 (0.18%)
Ruined Lorencia
22 (0.04%)
Jungle Noria
24 (0.04%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
1 (0%)
Colloseum
10 (0.02%)
Endless Tower 1
1 (0%)
Endless Tower 2
5 (0.01%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
57,103 (96.21%)
Warned
1,351 (2.28%)
Murder
238 (0.4%)
Phonoman
662 (1.12%)