Thống kê

MasterJadeAvalonMegaVegasExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Avalon x50
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
304
Người chơi trong 24 giờ
698
Người chơi trong tuần
1,156
Người chơi trong tháng
2,696
Tài khoản
26,378
Nhân vật
26,639
Bang Hội
190
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
12570
Level 3 wings
491
Level 4 wings
198
Level 5 wings
32
Fenrir
45
Blue Fenrir
17
Black Fenrir
12
Violet Fenrir
28
Hellion
13
Seraph
11
Elite Horse
4
Demon
20
Spirit of Guardian
10
Shadowmere
6

Vé số đã sử dụng
895
Tổng số hàng đã bán
315
Doanh số Zen
4,446,461,495
Doanh số tiền thưởng
14,456
Doanh số Zen hàng ngày
4,610,563,389
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
6,532

Vé số đã sử dụng
5
Tổng số hàng đã bán
154
Doanh số tiền thưởng
295
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 21.04.2024
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,370 (8.9%)
Duel Master
226 (0.85%)
Dark Lord
3,116 (11.7%)
Lord Emperor
119 (0.45%)
Dark Wizard
4,578 (17.19%)
Soul Master
1,567 (5.88%)
Grand Master
317 (1.19%)
Dark Knight
5,011 (18.81%)
Blade Knight
1,036 (3.89%)
Blade Master
159 (0.6%)
Elf
6,416 (24.08%)
Muse Elf
1,569 (5.89%)
High Elf
155 (0.58%)

Vị Trí
Lorencia
10,357 (38.88%)
Noria
3,412 (12.81%)
Devias
3,337 (12.53%)
Arkania
5,507 (20.67%)
Dungeon
316 (1.19%)
Stadium
76 (0.29%)
Lost Tower
967 (3.63%)
Atlans
483 (1.81%)
Loren
10 (0.04%)
Aida
314 (1.18%)
Tarkan
585 (2.2%)
Icarus
295 (1.11%)
Crywolf
20 (0.08%)
Kanturu
405 (1.52%)
Devil Square
25 (0.09%)
Blood Castle
88 (0.33%)
Chaos Castle
7 (0.03%)
Bless Arena
205 (0.77%)
Kalima
45 (0.17%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
2 (0.01%)
Refuge
4 (0.02%)
Silent Grounds
24 (0.09%)
VIP Arena 1
2 (0.01%)
VIP Arena 2
5 (0.02%)
VIP Arena 3
9 (0.03%)
VIP Arena 4
4 (0.02%)
VIP Arena 5
8 (0.03%)
VIP Arena 6
4 (0.02%)
VIP Arena 7
5 (0.02%)
VIP Arena 8
6 (0.02%)
VIP Arena 9
19 (0.07%)
VIP Arena 10
22 (0.08%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
18 (0.07%)
Ruined Lorencia
22 (0.08%)
Jungle Noria
12 (0.05%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
6 (0.02%)
Swamp of Peace
6 (0.02%)
Colloseum
3 (0.01%)
Endless Tower 1
4 (0.02%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
25,886 (97.17%)
Warned
391 (1.47%)
Murder
82 (0.31%)
Phonoman
280 (1.05%)