Thống kê

MasterKingEmpireDestinyExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Empire x500
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
89 days
Người chơi
1,604
Người chơi trong 24 giờ
3,082
Người chơi trong tuần
4,874
Người chơi trong tháng
9,088
Tài khoản
400,346
Nhân vật
22,075
Bang Hội
162
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
3,263
Vé số chưa sử dụng
2,890
Tổng số hàng đã bán
57,948
Tổng số hàng đã mua
57,948
Doanh số Zen
4,294,237,513,778
Doanh số tiền thưởng
2,686,660
Doanh số Zen hàng ngày
70,374,320,024
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
16,620

Vé số đã sử dụng
61
Vé số chưa sử dụng
166
Tổng số hàng đã bán
847
Tổng số hàng đã mua
847
Doanh số tiền thưởng
146,952
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
312

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 31.01.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,054 (9.3%)
Duel Master
120 (0.54%)
Dark Lord
2,259 (10.23%)
Lord Emperor
83 (0.38%)
Dark Wizard
3,769 (17.07%)
Soul Master
1,148 (5.2%)
Grand Master
144 (0.65%)
Dark Knight
4,346 (19.69%)
Blade Knight
754 (3.42%)
Blade Master
95 (0.43%)
Elf
5,887 (26.67%)
Muse Elf
1,298 (5.88%)
High Elf
119 (0.54%)

Vị Trí
Lorencia
9,368 (42.44%)
Noria
3,354 (15.19%)
Devias
5,356 (24.26%)
Dungeon
332 (1.5%)
Arena
58 (0.26%)
Lost Tower
897 (4.06%)
Atlans
650 (2.94%)
Loren
21 (0.1%)
Aida
290 (1.31%)
Tarkan
636 (2.88%)
Icarus
219 (0.99%)
Crywolf
14 (0.06%)
Kanturu
338 (1.53%)
Devil Square
2 (0.01%)
Blood Castle
141 (0.64%)
Chaos Castle
7 (0.03%)
Bless Arena
156 (0.71%)
Kalima
46 (0.21%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
2 (0.01%)
Refuge
4 (0.02%)
Silent Grounds
27 (0.12%)
VIP Arena 1
16 (0.07%)
VIP Arena 2
28 (0.13%)
VIP Arena 3
56 (0.25%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
56 (0.25%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
21,244 (96.24%)
Warned
532 (2.41%)
Murder
87 (0.39%)
Phonoman
212 (0.96%)