Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Empire x500
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
405
Người chơi trong 24 giờ
993
Người chơi trong tuần
1,733
Người chơi trong tháng
3,431
Tài khoản
452,515
Nhân vật
58,015
Bang Hội
388
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,469
Vé số chưa sử dụng
1,120
Tổng số hàng đã bán
13,342
Tổng số hàng đã mua
13,342
Doanh số Zen
2,234,133,553,710
Doanh số tiền thưởng
438,496
Doanh số Zen hàng ngày
19,361,360,720
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
6,870

Vé số đã sử dụng
19
Vé số chưa sử dụng
54
Tổng số hàng đã bán
307
Tổng số hàng đã mua
307
Doanh số tiền thưởng
18,437
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
24

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 02.10.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
6,441 (11.1%)
Duel Master
704 (1.21%)
Dark Lord
6,073 (10.47%)
Lord Emperor
495 (0.85%)
Dark Wizard
7,614 (13.12%)
Soul Master
5,634 (9.71%)
Grand Master
931 (1.6%)
Dark Knight
8,861 (15.27%)
Blade Knight
3,616 (6.23%)
Blade Master
551 (0.95%)
Elf
10,850 (18.7%)
Muse Elf
5,536 (9.54%)
High Elf
709 (1.22%)

Vị Trí
Lorencia
21,555 (37.15%)
Noria
8,410 (14.5%)
Devias
13,245 (22.83%)
Arkania
2,471 (4.26%)
Dungeon
777 (1.34%)
Stadium
262 (0.45%)
Lost Tower
2,430 (4.19%)
Atlans
1,527 (2.63%)
Loren
76 (0.13%)
Aida
975 (1.68%)
Tarkan
2,278 (3.93%)
Icarus
760 (1.31%)
Crywolf
44 (0.08%)
Kanturu
1,462 (2.52%)
Devil Square
14 (0.02%)
Blood Castle
143 (0.25%)
Chaos Castle
23 (0.04%)
Bless Arena
1,125 (1.94%)
Kalima
100 (0.17%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
7 (0.01%)
Refuge
11 (0.02%)
Silent Grounds
81 (0.14%)
VIP Arena 1
29 (0.05%)
VIP Arena 2
24 (0.04%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
1 (0%)
VIP Arena 5
44 (0.08%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
3 (0.01%)
VIP Arena 10
5 (0.01%)
Team Deathmatch
5 (0.01%)
Santa Town
70 (0.12%)
Ruined Lorencia
16 (0.03%)
Jungle Noria
21 (0.04%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
3 (0.01%)
Colloseum
11 (0.02%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
5 (0.01%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
55,783 (96.15%)
Warned
1,341 (2.31%)
Murder
237 (0.41%)
Phonoman
654 (1.13%)