Thống kê

MasterOriginEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Empire x500
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 203 days
Người chơi
434
Người chơi trong 24 giờ
1,124
Người chơi trong tuần
2,034
Người chơi trong tháng
3,666
Tài khoản
441,209
Nhân vật
56,403
Bang Hội
370
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,872
Vé số chưa sử dụng
1,527
Tổng số hàng đã bán
16,769
Tổng số hàng đã mua
16,769
Doanh số Zen
2,465,531,069,815
Doanh số tiền thưởng
531,572
Doanh số Zen hàng ngày
6,115,214,688
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
2,930

Vé số đã sử dụng
32
Vé số chưa sử dụng
60
Tổng số hàng đã bán
450
Tổng số hàng đã mua
450
Doanh số tiền thưởng
37,792
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
288

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 22.05.2022
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
6,316 (11.2%)
Duel Master
688 (1.22%)
Dark Lord
5,968 (10.58%)
Lord Emperor
486 (0.86%)
Dark Wizard
7,346 (13.02%)
Soul Master
5,530 (9.8%)
Grand Master
911 (1.62%)
Dark Knight
8,311 (14.74%)
Blade Knight
3,575 (6.34%)
Blade Master
536 (0.95%)
Elf
10,546 (18.7%)
Muse Elf
5,486 (9.73%)
High Elf
704 (1.25%)

Vị Trí
Lorencia
20,487 (36.32%)
Noria
8,242 (14.61%)
Devias
13,256 (23.5%)
Arkania
2,098 (3.72%)
Dungeon
781 (1.38%)
Stadium
254 (0.45%)
Lost Tower
2,368 (4.2%)
Atlans
1,537 (2.73%)
Loren
76 (0.13%)
Aida
978 (1.73%)
Tarkan
2,279 (4.04%)
Icarus
764 (1.35%)
Crywolf
38 (0.07%)
Kanturu
1,460 (2.59%)
Devil Square
12 (0.02%)
Blood Castle
138 (0.24%)
Chaos Castle
23 (0.04%)
Bless Arena
1,132 (2.01%)
Kalima
108 (0.19%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
6 (0.01%)
Refuge
10 (0.02%)
Silent Grounds
93 (0.16%)
VIP Arena 1
29 (0.05%)
VIP Arena 2
25 (0.04%)
VIP Arena 3
1 (0%)
VIP Arena 4
6 (0.01%)
VIP Arena 5
65 (0.12%)
Team Deathmatch
4 (0.01%)
Santa Town
79 (0.14%)
Ruined Lorencia
17 (0.03%)
Jungle Noria
19 (0.03%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
1 (0%)
Colloseum
10 (0.02%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
5 (0.01%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
54,185 (96.07%)
Warned
1,343 (2.38%)
Murder
232 (0.41%)
Phonoman
643 (1.14%)