Thống kê

MasterKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Empire x500
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
278 days
Người chơi
679
Người chơi trong 24 giờ
1,331
Người chơi trong tuần
2,333
Người chơi trong tháng
4,263
Tài khoản
415,244
Nhân vật
34,601
Bang Hội
280
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,514
Vé số chưa sử dụng
1,848
Tổng số hàng đã bán
22,688
Tổng số hàng đã mua
22,688
Doanh số Zen
3,519,935,771,138
Doanh số tiền thưởng
933,575
Doanh số Zen hàng ngày
23,593,840,535
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,992

Vé số đã sử dụng
21
Vé số chưa sử dụng
84
Tổng số hàng đã bán
607
Tổng số hàng đã mua
607
Doanh số tiền thưởng
65,684
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 08.08.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
3,155 (9.12%)
Duel Master
228 (0.66%)
Dark Lord
3,423 (9.89%)
Lord Emperor
167 (0.48%)
Dark Wizard
5,933 (17.15%)
Soul Master
2,134 (6.17%)
Grand Master
318 (0.92%)
Dark Knight
6,704 (19.37%)
Blade Knight
1,326 (3.83%)
Blade Master
178 (0.51%)
Elf
8,755 (25.3%)
Muse Elf
2,051 (5.93%)
High Elf
230 (0.66%)

Vị Trí
Lorencia
14,075 (40.68%)
Noria
5,427 (15.68%)
Devias
8,526 (24.64%)
Dungeon
496 (1.43%)
Arena
88 (0.25%)
Lost Tower
1,543 (4.46%)
Atlans
962 (2.78%)
Loren
58 (0.17%)
Aida
398 (1.15%)
Tarkan
969 (2.8%)
Icarus
316 (0.91%)
Crywolf
17 (0.05%)
Kanturu
588 (1.7%)
Devil Square
6 (0.02%)
Blood Castle
84 (0.24%)
Chaos Castle
12 (0.03%)
Bless Arena
762 (2.2%)
Kalima
53 (0.15%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
1 (0%)
Refuge
3 (0.01%)
Silent Grounds
41 (0.12%)
VIP Arena 1
20 (0.06%)
VIP Arena 2
19 (0.05%)
VIP Arena 3
41 (0.12%)
Endless Tower 1
5 (0.01%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
91 (0.26%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
33,430 (96.62%)
Warned
739 (2.14%)
Murder
121 (0.35%)
Phonoman
311 (0.9%)