Thống kê

MasterOriginKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Empire x500
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
361 days
Người chơi
377
Người chơi trong 24 giờ
835
Người chơi trong tuần
1,491
Người chơi trong tháng
3,729
Tài khoản
423,292
Nhân vật
36,323
Bang Hội
301
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,178
Vé số chưa sử dụng
1,434
Tổng số hàng đã bán
16,279
Tổng số hàng đã mua
16,279
Doanh số Zen
3,554,382,933,122
Doanh số tiền thưởng
619,051
Doanh số Zen hàng ngày
13,086,000,278
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,263

Vé số đã sử dụng
15
Vé số chưa sử dụng
54
Tổng số hàng đã bán
480
Tổng số hàng đã mua
480
Doanh số tiền thưởng
43,534
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
24

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
17:00 31.10.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
3,450 (9.5%)
Duel Master
256 (0.7%)
Dark Lord
3,657 (10.07%)
Lord Emperor
186 (0.51%)
Dark Wizard
6,128 (16.87%)
Soul Master
2,380 (6.55%)
Grand Master
352 (0.97%)
Dark Knight
6,722 (18.51%)
Blade Knight
1,466 (4.04%)
Blade Master
194 (0.53%)
Elf
9,056 (24.93%)
Muse Elf
2,232 (6.14%)
High Elf
244 (0.67%)

Vị Trí
Lorencia
14,205 (39.11%)
Noria
5,933 (16.33%)
Devias
9,195 (25.31%)
Arkania
93 (0.26%)
Dungeon
513 (1.41%)
Stadium
101 (0.28%)
Lost Tower
1,670 (4.6%)
Atlans
1,041 (2.87%)
Loren
59 (0.16%)
Aida
394 (1.08%)
Tarkan
1,023 (2.82%)
Icarus
320 (0.88%)
Crywolf
20 (0.06%)
Kanturu
619 (1.7%)
Devil Square
4 (0.01%)
Blood Castle
93 (0.26%)
Chaos Castle
14 (0.04%)
Bless Arena
791 (2.18%)
Kalima
41 (0.11%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
3 (0.01%)
Refuge
3 (0.01%)
Silent Grounds
43 (0.12%)
VIP Arena 1
21 (0.06%)
VIP Arena 2
17 (0.05%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
0 (0%)
VIP Arena 5
41 (0.11%)
Team Deathmatch
3 (0.01%)
Santa Town
54 (0.15%)
Ruined Lorencia
0 (0%)
Jungle Noria
0 (0%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Colloseum
8 (0.02%)
Endless Tower 1
1 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
35,095 (96.62%)
Warned
784 (2.16%)
Murder
124 (0.34%)
Phonoman
320 (0.88%)