Thống kê

MasterJadeOriginAvalonMegaExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Avalon x50
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
905
Người chơi trong 24 giờ
1,683
Người chơi trong tuần
3,923
Người chơi trong tháng
7,415
Tài khoản
479,358
Nhân vật
24,298
Bang Hội
178
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
98/3000
Level 3 wings
3/50
Level 4 wings
4/25
Level 5 wings
1
Fenrir
0
Blue Fenrir
0
Black Fenrir
0
Violet Fenrir
2
Hellion
0
Seraph
0
Elite Horse
0
Demon
2
Spirit of Guardian
0
Shadowmere
0

Vé số đã sử dụng
2,737
Vé số chưa sử dụng
2,533
Tổng số hàng đã bán
50,994
Tổng số hàng đã mua
50,994
Doanh số Zen
5,084,873,035,036
Doanh số tiền thưởng
2,423,758
Doanh số Zen hàng ngày
17,378,750,991
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
10,314

Vé số đã sử dụng
43
Vé số chưa sử dụng
61
Tổng số hàng đã bán
908
Tổng số hàng đã mua
908
Doanh số tiền thưởng
141,622
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
455

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 01.10.2023
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,141 (8.81%)
Duel Master
204 (0.84%)
Dark Lord
2,921 (12.02%)
Lord Emperor
106 (0.44%)
Dark Wizard
4,193 (17.26%)
Soul Master
1,439 (5.92%)
Grand Master
272 (1.12%)
Dark Knight
4,474 (18.41%)
Blade Knight
890 (3.66%)
Blade Master
137 (0.56%)
Elf
5,942 (24.45%)
Muse Elf
1,442 (5.93%)
High Elf
137 (0.56%)

Vị Trí
Lorencia
9,348 (38.47%)
Noria
3,146 (12.95%)
Devias
2,976 (12.25%)
Arkania
4,879 (20.08%)
Dungeon
304 (1.25%)
Stadium
51 (0.21%)
Lost Tower
932 (3.84%)
Atlans
450 (1.85%)
Loren
8 (0.03%)
Aida
327 (1.35%)
Tarkan
575 (2.37%)
Icarus
291 (1.2%)
Crywolf
6 (0.02%)
Kanturu
440 (1.81%)
Devil Square
22 (0.09%)
Blood Castle
100 (0.41%)
Chaos Castle
8 (0.03%)
Bless Arena
177 (0.73%)
Kalima
49 (0.2%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
3 (0.01%)
Refuge
2 (0.01%)
Silent Grounds
38 (0.16%)
VIP Arena 1
2 (0.01%)
VIP Arena 2
5 (0.02%)
VIP Arena 3
8 (0.03%)
VIP Arena 4
11 (0.05%)
VIP Arena 5
9 (0.04%)
VIP Arena 6
5 (0.02%)
VIP Arena 7
6 (0.02%)
VIP Arena 8
8 (0.03%)
VIP Arena 9
29 (0.12%)
VIP Arena 10
27 (0.11%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
0 (0%)
Ruined Lorencia
21 (0.09%)
Jungle Noria
8 (0.03%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
8 (0.03%)
Swamp of Peace
2 (0.01%)
Colloseum
3 (0.01%)
Endless Tower 1
13 (0.05%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
23,575 (97.02%)
Warned
385 (1.58%)
Murder
69 (0.28%)
Phonoman
269 (1.11%)