Thống kê

MasterKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Empire x500
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
167 days
Người chơi
1,187
Người chơi trong 24 giờ
2,433
Người chơi trong tuần
3,977
Người chơi trong tháng
7,161
Tài khoản
407,100
Nhân vật
28,757
Bang Hội
225
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
2,322
Vé số chưa sử dụng
2,603
Tổng số hàng đã bán
43,889
Tổng số hàng đã mua
43,889
Doanh số Zen
5,258,930,638,527
Doanh số tiền thưởng
1,877,922
Doanh số Zen hàng ngày
40,375,706,389
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
9,379

Vé số đã sử dụng
28
Vé số chưa sử dụng
90
Tổng số hàng đã bán
968
Tổng số hàng đã mua
968
Doanh số tiền thưởng
108,133
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
2,200

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 18.04.2021
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,653 (9.23%)
Duel Master
176 (0.61%)
Dark Lord
2,914 (10.13%)
Lord Emperor
130 (0.45%)
Dark Wizard
4,985 (17.33%)
Soul Master
1,704 (5.93%)
Grand Master
239 (0.83%)
Dark Knight
5,607 (19.5%)
Blade Knight
1,082 (3.76%)
Blade Master
145 (0.5%)
Elf
7,205 (25.05%)
Muse Elf
1,741 (6.05%)
High Elf
177 (0.62%)

Vị Trí
Lorencia
11,940 (41.52%)
Noria
4,409 (15.33%)
Devias
7,131 (24.8%)
Dungeon
413 (1.44%)
Arena
66 (0.23%)
Lost Tower
1,246 (4.33%)
Atlans
813 (2.83%)
Loren
30 (0.1%)
Aida
377 (1.31%)
Tarkan
838 (2.91%)
Icarus
280 (0.97%)
Crywolf
14 (0.05%)
Kanturu
506 (1.76%)
Devil Square
2 (0.01%)
Blood Castle
84 (0.29%)
Chaos Castle
10 (0.03%)
Bless Arena
293 (1.02%)
Kalima
50 (0.17%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
1 (0%)
Refuge
4 (0.01%)
Silent Grounds
46 (0.16%)
VIP Arena 1
19 (0.07%)
VIP Arena 2
28 (0.1%)
VIP Arena 3
70 (0.24%)
Endless Tower 1
3 (0.01%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
83 (0.29%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
27,727 (96.42%)
Warned
644 (2.24%)
Murder
111 (0.39%)
Phonoman
275 (0.96%)