Thống kê

MasterJadeOriginAvalonMegaExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Origin x30
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
480
Người chơi trong 24 giờ
1,002
Người chơi trong tuần
1,830
Người chơi trong tháng
3,300
Tài khoản
486,150
Nhân vật
64,224
Bang Hội
282
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
770/3000
Level 3 wings
48/50
Level 4 wings
32/25
Level 5 wings
8
Fenrir
11
Blue Fenrir
3
Black Fenrir
5
Violet Fenrir
10
Hellion
6
Seraph
3
Elite Horse
1
Demon
4
Spirit of Guardian
3
Shadowmere
2

Vé số đã sử dụng
2,322
Vé số chưa sử dụng
968
Tổng số hàng đã bán
10,014
Tổng số hàng đã mua
10,014
Doanh số Zen
1,746,055,645,250
Doanh số tiền thưởng
482,585
Doanh số Zen hàng ngày
17,986,500,190
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,104

Vé số đã sử dụng
22
Vé số chưa sử dụng
32
Tổng số hàng đã bán
227
Tổng số hàng đã mua
227
Doanh số tiền thưởng
23,733
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
27

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 10.12.2023
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
7,704 (12%)
Duel Master
928 (1.44%)
Dark Lord
7,003 (10.9%)
Lord Emperor
621 (0.97%)
Dark Wizard
7,613 (11.85%)
Soul Master
7,602 (11.84%)
Grand Master
1,216 (1.89%)
Dark Knight
8,395 (13.07%)
Blade Knight
4,771 (7.43%)
Blade Master
718 (1.12%)
Elf
9,417 (14.66%)
Muse Elf
7,335 (11.42%)
High Elf
901 (1.4%)

Vị Trí
Lorencia
23,036 (35.87%)
Noria
7,867 (12.25%)
Devias
10,651 (16.58%)
Arkania
9,813 (15.28%)
Dungeon
713 (1.11%)
Stadium
321 (0.5%)
Lost Tower
2,171 (3.38%)
Atlans
1,283 (2%)
Loren
61 (0.09%)
Aida
1,236 (1.92%)
Tarkan
2,756 (4.29%)
Icarus
1,110 (1.73%)
Crywolf
45 (0.07%)
Kanturu
1,688 (2.63%)
Devil Square
25 (0.04%)
Blood Castle
125 (0.19%)
Chaos Castle
33 (0.05%)
Bless Arena
695 (1.08%)
Kalima
96 (0.15%)
Land Of Trials
2 (0%)
Barracks
9 (0.01%)
Refuge
8 (0.01%)
Silent Grounds
103 (0.16%)
VIP Arena 1
46 (0.07%)
VIP Arena 2
34 (0.05%)
VIP Arena 3
10 (0.02%)
VIP Arena 4
15 (0.02%)
VIP Arena 5
58 (0.09%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
1 (0%)
VIP Arena 9
14 (0.02%)
VIP Arena 10
5 (0.01%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
77 (0.12%)
Ruined Lorencia
54 (0.08%)
Jungle Noria
33 (0.05%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
4 (0.01%)
Swamp of Peace
8 (0.01%)
Colloseum
7 (0.01%)
Endless Tower 1
4 (0.01%)
Endless Tower 2
6 (0.01%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
61,895 (96.37%)
Warned
1,313 (2.04%)
Murder
246 (0.38%)
Phonoman
770 (1.2%)