Thống kê

MasterOriginAvalonMegaDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Origin x30
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
599
Người chơi trong 24 giờ
1,115
Người chơi trong tuần
1,949
Người chơi trong tháng
3,383
Tài khoản
471,162
Nhân vật
62,470
Bang Hội
263
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
2,762
Vé số chưa sử dụng
1,081
Tổng số hàng đã bán
17,540
Tổng số hàng đã mua
17,540
Doanh số Zen
2,054,539,337,826
Doanh số tiền thưởng
660,980
Doanh số Zen hàng ngày
10,656,517,739
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
5,573

Vé số đã sử dụng
36
Vé số chưa sử dụng
65
Tổng số hàng đã bán
379
Tổng số hàng đã mua
379
Doanh số tiền thưởng
39,056
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
452

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 28.05.2023
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
7,526 (12.05%)
Duel Master
915 (1.46%)
Dark Lord
6,863 (10.99%)
Lord Emperor
616 (0.99%)
Dark Wizard
7,239 (11.59%)
Soul Master
7,433 (11.9%)
Grand Master
1,197 (1.92%)
Dark Knight
7,967 (12.75%)
Blade Knight
4,707 (7.53%)
Blade Master
705 (1.13%)
Elf
9,165 (14.67%)
Muse Elf
7,245 (11.6%)
High Elf
892 (1.43%)

Vị Trí
Lorencia
21,947 (35.13%)
Noria
7,727 (12.37%)
Devias
10,479 (16.77%)
Arkania
9,484 (15.18%)
Dungeon
703 (1.13%)
Stadium
337 (0.54%)
Lost Tower
2,145 (3.43%)
Atlans
1,249 (2%)
Loren
64 (0.1%)
Aida
1,222 (1.96%)
Tarkan
2,768 (4.43%)
Icarus
1,131 (1.81%)
Crywolf
43 (0.07%)
Kanturu
1,697 (2.72%)
Devil Square
26 (0.04%)
Blood Castle
121 (0.19%)
Chaos Castle
33 (0.05%)
Bless Arena
695 (1.11%)
Kalima
96 (0.15%)
Land Of Trials
3 (0%)
Barracks
13 (0.02%)
Refuge
7 (0.01%)
Silent Grounds
109 (0.17%)
VIP Arena 1
47 (0.08%)
VIP Arena 2
35 (0.06%)
VIP Arena 3
10 (0.02%)
VIP Arena 4
9 (0.01%)
VIP Arena 5
59 (0.09%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
1 (0%)
VIP Arena 9
11 (0.02%)
VIP Arena 10
6 (0.01%)
Team Deathmatch
1 (0%)
Santa Town
78 (0.12%)
Ruined Lorencia
50 (0.08%)
Jungle Noria
32 (0.05%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
2 (0%)
Swamp of Peace
9 (0.01%)
Colloseum
7 (0.01%)
Endless Tower 1
6 (0.01%)
Endless Tower 2
7 (0.01%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
60,209 (96.38%)
Warned
1,284 (2.06%)
Murder
232 (0.37%)
Phonoman
745 (1.19%)