Thống kê

MasterOriginEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Origin x30
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
221 days
Người chơi
917
Người chơi trong 24 giờ
1,615
Người chơi trong tuần
2,765
Người chơi trong tháng
5,307
Tài khoản
441,423
Nhân vật
30,239
Bang Hội
181
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
2,420
Vé số chưa sử dụng
2,673
Tổng số hàng đã bán
37,039
Tổng số hàng đã mua
37,039
Doanh số Zen
3,413,090,174,690
Doanh số tiền thưởng
1,499,674
Doanh số Zen hàng ngày
35,015,969,796
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
7,707

Vé số đã sử dụng
24
Vé số chưa sử dụng
119
Tổng số hàng đã bán
700
Tổng số hàng đã mua
700
Doanh số tiền thưởng
99,733
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,224

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 29.05.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,891 (9.56%)
Duel Master
179 (0.59%)
Dark Lord
2,988 (9.88%)
Lord Emperor
106 (0.35%)
Dark Wizard
5,372 (17.77%)
Soul Master
1,884 (6.23%)
Grand Master
218 (0.72%)
Dark Knight
6,060 (20.04%)
Blade Knight
1,129 (3.73%)
Blade Master
141 (0.47%)
Elf
7,006 (23.17%)
Muse Elf
2,108 (6.97%)
High Elf
157 (0.52%)

Vị Trí
Lorencia
12,897 (42.65%)
Noria
3,288 (10.87%)
Devias
3,366 (11.13%)
Arkania
6,481 (21.43%)
Dungeon
254 (0.84%)
Stadium
98 (0.32%)
Lost Tower
876 (2.9%)
Atlans
433 (1.43%)
Loren
10 (0.03%)
Aida
326 (1.08%)
Tarkan
896 (2.96%)
Icarus
364 (1.2%)
Crywolf
6 (0.02%)
Kanturu
390 (1.29%)
Devil Square
31 (0.1%)
Blood Castle
50 (0.17%)
Chaos Castle
11 (0.04%)
Bless Arena
160 (0.53%)
Kalima
55 (0.18%)
Land Of Trials
2 (0.01%)
Barracks
6 (0.02%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
26 (0.09%)
VIP Arena 1
26 (0.09%)
VIP Arena 2
16 (0.05%)
VIP Arena 3
21 (0.07%)
VIP Arena 4
21 (0.07%)
VIP Arena 5
55 (0.18%)
Team Deathmatch
5 (0.02%)
Santa Town
29 (0.1%)
Ruined Lorencia
30 (0.1%)
Jungle Noria
7 (0.02%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
1 (0%)
Colloseum
2 (0.01%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
29,599 (97.88%)
Warned
373 (1.23%)
Murder
59 (0.2%)
Phonoman
208 (0.69%)