Thống kê

MasterJadeAvalonMegaVegasExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Vegas x777
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
2,374
Người chơi trong 24 giờ
4,258
Người chơi trong tuần
6,550
Người chơi trong tháng
11,308
Tài khoản
46,039
Nhân vật
18,488
Bang Hội
191
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
8465
Level 3 wings
161
Level 4 wings
27/30
Level 5 wings
0
Fenrir
123
Blue Fenrir
18
Black Fenrir
14
Violet Fenrir
14
Hellion
9
Seraph
2
Elite Horse
3
Demon
3
Spirit of Guardian
1
Shadowmere
1

Vé số đã sử dụng
4,196
Tổng số hàng đã bán
280
Doanh số Zen
29,017,195,778
Doanh số tiền thưởng
7,146
Doanh số Zen hàng ngày
80,272,959,738
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
35,717

Vé số đã sử dụng
33
Tổng số hàng đã bán
762
Doanh số tiền thưởng
12
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
786

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 02.06.2024
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,030 (10.98%)
Duel Master
154 (0.83%)
Dark Lord
1,691 (9.15%)
Lord Emperor
60 (0.32%)
Dark Wizard
2,790 (15.09%)
Soul Master
968 (5.24%)
Grand Master
186 (1.01%)
Dark Knight
3,297 (17.83%)
Blade Knight
551 (2.98%)
Blade Master
103 (0.56%)
Elf
5,511 (29.81%)
Muse Elf
1,064 (5.76%)
High Elf
84 (0.45%)

Vị Trí
Lorencia
7,077 (38.28%)
Noria
2,344 (12.68%)
Devias
2,308 (12.48%)
Arkania
3,443 (18.62%)
Dungeon
188 (1.02%)
Stadium
56 (0.3%)
Lost Tower
650 (3.52%)
Atlans
413 (2.23%)
Loren
7 (0.04%)
Aida
218 (1.18%)
Tarkan
684 (3.7%)
Icarus
266 (1.44%)
Crywolf
43 (0.23%)
Kanturu
202 (1.09%)
Devil Square
18 (0.1%)
Blood Castle
113 (0.61%)
Chaos Castle
5 (0.03%)
Bless Arena
69 (0.37%)
Kalima
70 (0.38%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
0 (0%)
Refuge
1 (0.01%)
Silent Grounds
14 (0.08%)
VIP Arena 1
4 (0.02%)
VIP Arena 2
7 (0.04%)
VIP Arena 3
10 (0.05%)
VIP Arena 4
13 (0.07%)
VIP Arena 5
15 (0.08%)
VIP Arena 6
8 (0.04%)
VIP Arena 7
20 (0.11%)
VIP Arena 8
43 (0.23%)
VIP Arena 9
56 (0.3%)
VIP Arena 10
58 (0.31%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
0 (0%)
Ruined Lorencia
38 (0.21%)
Jungle Noria
15 (0.08%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
5 (0.03%)
Swamp of Peace
3 (0.02%)
Colloseum
0 (0%)
Endless Tower 1
4 (0.02%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
18,077 (97.78%)
Warned
271 (1.47%)
Murder
33 (0.18%)
Phonoman
107 (0.58%)