Thống kê

MasterOriginKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Origin x30
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
54 days
Người chơi
2,507
Người chơi trong 24 giờ
4,181
Người chơi trong tuần
6,209
Người chơi trong tháng
10,455
Tài khoản
427,607
Nhân vật
16,679
Bang Hội
117
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
4,247
Vé số chưa sử dụng
2,141
Tổng số hàng đã bán
45,018
Tổng số hàng đã mua
45,018
Doanh số Zen
4,106,761,423,414
Doanh số tiền thưởng
3,389,452
Doanh số Zen hàng ngày
48,364,495,534
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
50,023

Vé số đã sử dụng
58
Vé số chưa sử dụng
51
Tổng số hàng đã bán
555
Tổng số hàng đã mua
555
Doanh số tiền thưởng
144,763
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
4,224

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 12.12.2021
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
1,353 (8.11%)
Duel Master
85 (0.51%)
Dark Lord
1,402 (8.41%)
Lord Emperor
56 (0.34%)
Dark Wizard
3,050 (18.28%)
Soul Master
839 (5.03%)
Grand Master
95 (0.57%)
Dark Knight
3,857 (23.12%)
Blade Knight
529 (3.17%)
Blade Master
64 (0.38%)
Elf
4,181 (25.07%)
Muse Elf
1,097 (6.58%)
High Elf
72 (0.43%)

Vị Trí
Lorencia
7,480 (44.85%)
Noria
1,649 (9.89%)
Devias
1,754 (10.52%)
Arkania
2,974 (17.83%)
Dungeon
135 (0.81%)
Stadium
46 (0.28%)
Lost Tower
576 (3.45%)
Atlans
309 (1.85%)
Loren
4 (0.02%)
Aida
204 (1.22%)
Tarkan
657 (3.94%)
Icarus
264 (1.58%)
Crywolf
9 (0.05%)
Kanturu
151 (0.91%)
Devil Square
54 (0.32%)
Blood Castle
24 (0.14%)
Chaos Castle
4 (0.02%)
Bless Arena
78 (0.47%)
Kalima
20 (0.12%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
0 (0%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
5 (0.03%)
VIP Arena 1
40 (0.24%)
VIP Arena 2
27 (0.16%)
VIP Arena 3
47 (0.28%)
VIP Arena 4
49 (0.29%)
VIP Arena 5
97 (0.58%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
0 (0%)
Ruined Lorencia
12 (0.07%)
Jungle Noria
6 (0.04%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Colloseum
2 (0.01%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
16,388 (98.26%)
Warned
181 (1.09%)
Murder
26 (0.16%)
Phonoman
84 (0.5%)