Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Origin x30
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
359
Người chơi trong 24 giờ
711
Người chơi trong tuần
1,249
Người chơi trong tháng
2,327
Tài khoản
462,204
Nhân vật
33,506
Bang Hội
189
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,347
Vé số chưa sử dụng
398
Tổng số hàng đã bán
7,923
Tổng số hàng đã mua
7,923
Doanh số Zen
620,686,347,260
Doanh số tiền thưởng
260,964
Doanh số Zen hàng ngày
9,999,158,420
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
5,107

Vé số đã sử dụng
8
Vé số chưa sử dụng
14
Tổng số hàng đã bán
122
Tổng số hàng đã mua
122
Doanh số tiền thưởng
6,426
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
26

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 05.02.2023
Quy trình các chu kỳ
2. Đăng kí công thành
  »  Thời gian đình chiến  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
3,176 (9.48%)
Duel Master
200 (0.6%)
Dark Lord
3,160 (9.43%)
Lord Emperor
116 (0.35%)
Dark Wizard
6,202 (18.51%)
Soul Master
2,141 (6.39%)
Grand Master
247 (0.74%)
Dark Knight
6,845 (20.43%)
Blade Knight
1,256 (3.75%)
Blade Master
158 (0.47%)
Elf
7,587 (22.64%)
Muse Elf
2,243 (6.69%)
High Elf
175 (0.52%)

Vị Trí
Lorencia
14,649 (43.72%)
Noria
3,722 (11.11%)
Devias
3,783 (11.29%)
Arkania
7,110 (21.22%)
Dungeon
275 (0.82%)
Stadium
111 (0.33%)
Lost Tower
936 (2.79%)
Atlans
448 (1.34%)
Loren
11 (0.03%)
Aida
310 (0.93%)
Tarkan
901 (2.69%)
Icarus
364 (1.09%)
Crywolf
6 (0.02%)
Kanturu
346 (1.03%)
Devil Square
14 (0.04%)
Blood Castle
50 (0.15%)
Chaos Castle
24 (0.07%)
Bless Arena
176 (0.53%)
Kalima
32 (0.1%)
Land Of Trials
3 (0.01%)
Barracks
4 (0.01%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
35 (0.1%)
VIP Arena 1
22 (0.07%)
VIP Arena 2
15 (0.04%)
VIP Arena 3
11 (0.03%)
VIP Arena 4
8 (0.02%)
VIP Arena 5
19 (0.06%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
9 (0.03%)
VIP Arena 10
8 (0.02%)
Team Deathmatch
1 (0%)
Santa Town
59 (0.18%)
Ruined Lorencia
28 (0.08%)
Jungle Noria
10 (0.03%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
2 (0.01%)
Colloseum
2 (0.01%)
Endless Tower 1
2 (0.01%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
32,812 (97.93%)
Warned
388 (1.16%)
Murder
65 (0.19%)
Phonoman
241 (0.72%)