Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Origin x30
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
345
Người chơi trong 24 giờ
729
Người chơi trong tuần
1,311
Người chơi trong tháng
3,147
Tài khoản
453,100
Nhân vật
32,385
Bang Hội
189
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,190
Vé số chưa sử dụng
1,178
Tổng số hàng đã bán
11,677
Tổng số hàng đã mua
11,677
Doanh số Zen
1,826,567,518,998
Doanh số tiền thưởng
552,813
Doanh số Zen hàng ngày
5,804,800,166
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
4,215

Vé số đã sử dụng
18
Vé số chưa sử dụng
31
Tổng số hàng đã bán
184
Tổng số hàng đã mua
184
Doanh số tiền thưởng
27,217
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
36

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 09.10.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
3,102 (9.58%)
Duel Master
198 (0.61%)
Dark Lord
3,115 (9.62%)
Lord Emperor
113 (0.35%)
Dark Wizard
5,916 (18.27%)
Soul Master
2,031 (6.27%)
Grand Master
241 (0.74%)
Dark Knight
6,527 (20.15%)
Blade Knight
1,206 (3.72%)
Blade Master
154 (0.48%)
Elf
7,430 (22.94%)
Muse Elf
2,183 (6.74%)
High Elf
169 (0.52%)

Vị Trí
Lorencia
14,071 (43.45%)
Noria
3,587 (11.08%)
Devias
3,640 (11.24%)
Arkania
6,904 (21.32%)
Dungeon
265 (0.82%)
Stadium
99 (0.31%)
Lost Tower
908 (2.8%)
Atlans
437 (1.35%)
Loren
15 (0.05%)
Aida
324 (1%)
Tarkan
901 (2.78%)
Icarus
357 (1.1%)
Crywolf
6 (0.02%)
Kanturu
389 (1.2%)
Devil Square
11 (0.03%)
Blood Castle
49 (0.15%)
Chaos Castle
14 (0.04%)
Bless Arena
175 (0.54%)
Kalima
33 (0.1%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
3 (0.01%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
22 (0.07%)
VIP Arena 1
23 (0.07%)
VIP Arena 2
15 (0.05%)
VIP Arena 3
11 (0.03%)
VIP Arena 4
9 (0.03%)
VIP Arena 5
20 (0.06%)
VIP Arena 6
1 (0%)
VIP Arena 7
1 (0%)
VIP Arena 8
2 (0.01%)
VIP Arena 9
4 (0.01%)
VIP Arena 10
10 (0.03%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
29 (0.09%)
Ruined Lorencia
33 (0.1%)
Jungle Noria
9 (0.03%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
2 (0.01%)
Colloseum
2 (0.01%)
Endless Tower 1
3 (0.01%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
31,698 (97.88%)
Warned
385 (1.19%)
Murder
67 (0.21%)
Phonoman
235 (0.73%)