Thống kê

MasterKingEmpireDestinyExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Destiny x1000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 144 days
Người chơi
317
Người chơi trong 24 giờ
759
Người chơi trong tuần
1,299
Người chơi trong tháng
2,459
Tài khoản
400,345
Nhân vật
23,813
Bang Hội
201
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,005
Vé số chưa sử dụng
612
Tổng số hàng đã bán
5,777
Tổng số hàng đã mua
5,777
Doanh số Zen
701,491,035,923
Doanh số tiền thưởng
282,072
Doanh số Zen hàng ngày
2,088,956,607
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
4,262

Vé số đã sử dụng
37
Vé số chưa sử dụng
50
Tổng số hàng đã bán
149
Tổng số hàng đã mua
149
Doanh số tiền thưởng
17,020
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
144

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:00 31.01.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,675 (11.23%)
Duel Master
224 (0.94%)
Dark Lord
2,422 (10.17%)
Lord Emperor
189 (0.79%)
Dark Wizard
4,214 (17.7%)
Soul Master
2,492 (10.46%)
Grand Master
414 (1.74%)
Dark Knight
4,187 (17.58%)
Blade Knight
1,541 (6.47%)
Blade Master
232 (0.97%)
Elf
3,122 (13.11%)
Muse Elf
1,902 (7.99%)
High Elf
199 (0.84%)

Vị Trí
Lorencia
9,574 (40.2%)
Noria
3,360 (14.11%)
Devias
5,375 (22.57%)
Dungeon
368 (1.55%)
Arena
201 (0.84%)
Lost Tower
1,339 (5.62%)
Atlans
671 (2.82%)
Loren
73 (0.31%)
Aida
364 (1.53%)
Tarkan
919 (3.86%)
Icarus
294 (1.23%)
Crywolf
18 (0.08%)
Kanturu
565 (2.37%)
Devil Square
6 (0.03%)
Blood Castle
38 (0.16%)
Chaos Castle
24 (0.1%)
Bless Arena
461 (1.94%)
Kalima
57 (0.24%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
3 (0.01%)
Refuge
3 (0.01%)
Silent Grounds
34 (0.14%)
VIP Arena 1
4 (0.02%)
VIP Arena 2
1 (0%)
VIP Arena 3
36 (0.15%)
Endless Tower 1
5 (0.02%)
Endless Tower 2
2 (0.01%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
17 (0.07%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
23,168 (97.29%)
Warned
413 (1.73%)
Murder
67 (0.28%)
Phonoman
165 (0.69%)