Thống kê

MasterJadeOriginAvalonMegaExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
383
Người chơi trong 24 giờ
1,209
Người chơi trong tuần
2,387
Người chơi trong tháng
4,379
Tài khoản
18,004
Nhân vật
36,488
Bang Hội
902
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
2302/3000
Level 3 wings
104/50
Level 4 wings
23/25
Level 5 wings
10
Fenrir
55
Blue Fenrir
3
Black Fenrir
12
Violet Fenrir
5
Hellion
2
Seraph
0
Elite Horse
0
Demon
2
Spirit of Guardian
1
Shadowmere
0

Vé số đã sử dụng
2,248
Vé số chưa sử dụng
1,136
Tổng số hàng đã bán
21,276
Tổng số hàng đã mua
21,276
Doanh số Zen
1,929,251,366,946
Doanh số tiền thưởng
741,742
Doanh số Zen hàng ngày
21,827,529,521
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
4,829

Vé số đã sử dụng
25
Vé số chưa sử dụng
45
Tổng số hàng đã bán
339
Tổng số hàng đã mua
339
Doanh số tiền thưởng
25,830
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
36

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 25.02.2024
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
4,594 (12.59%)
Duel Master
783 (2.15%)
Dark Lord
4,322 (11.84%)
Lord Emperor
674 (1.85%)
Dark Wizard
3,506 (9.61%)
Soul Master
5,596 (15.34%)
Grand Master
1,369 (3.75%)
Dark Knight
4,895 (13.42%)
Blade Knight
4,006 (10.98%)
Blade Master
894 (2.45%)
Elf
2,216 (6.07%)
Muse Elf
3,064 (8.4%)
High Elf
569 (1.56%)

Vị Trí
Lorencia
17,294 (47.4%)
Noria
3,171 (8.69%)
Devias
4,593 (12.59%)
Arkania
5,339 (14.63%)
Dungeon
262 (0.72%)
Stadium
211 (0.58%)
Lost Tower
853 (2.34%)
Atlans
398 (1.09%)
Loren
59 (0.16%)
Aida
396 (1.09%)
Tarkan
872 (2.39%)
Icarus
312 (0.86%)
Crywolf
115 (0.32%)
Kanturu
1,170 (3.21%)
Devil Square
54 (0.15%)
Blood Castle
281 (0.77%)
Chaos Castle
16 (0.04%)
Bless Arena
610 (1.67%)
Kalima
96 (0.26%)
Land Of Trials
3 (0.01%)
Barracks
44 (0.12%)
Refuge
24 (0.07%)
Silent Grounds
90 (0.25%)
VIP Arena 1
2 (0.01%)
VIP Arena 2
1 (0%)
VIP Arena 3
1 (0%)
VIP Arena 4
3 (0.01%)
VIP Arena 5
2 (0.01%)
VIP Arena 6
1 (0%)
VIP Arena 7
2 (0.01%)
VIP Arena 8
1 (0%)
VIP Arena 9
26 (0.07%)
VIP Arena 10
45 (0.12%)
Team Deathmatch
2 (0.01%)
Santa Town
50 (0.14%)
Ruined Lorencia
29 (0.08%)
Jungle Noria
26 (0.07%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
9 (0.02%)
Swamp of Peace
16 (0.04%)
Colloseum
5 (0.01%)
Endless Tower 1
3 (0.01%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
35,143 (96.31%)
Warned
761 (2.09%)
Murder
180 (0.49%)
Phonoman
404 (1.11%)