Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
374
Người chơi trong 24 giờ
1,036
Người chơi trong tuần
2,152
Người chơi trong tháng
4,372
Tài khoản
462,132
Nhân vật
215,836
Bang Hội
758
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,711
Vé số chưa sử dụng
988
Tổng số hàng đã bán
11,775
Tổng số hàng đã mua
11,775
Doanh số Zen
1,626,080,991,237
Doanh số tiền thưởng
411,029
Doanh số Zen hàng ngày
9,962,120,487
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
5,846

Vé số đã sử dụng
29
Vé số chưa sử dụng
30
Tổng số hàng đã bán
199
Tổng số hàng đã mua
199
Doanh số tiền thưởng
22,988
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
24

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 05.02.2023
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
25,907 (12%)
Duel Master
1,922 (0.89%)
Dark Lord
26,659 (12.35%)
Lord Emperor
2,291 (1.06%)
Dark Wizard
25,919 (12.01%)
Soul Master
33,985 (15.75%)
Grand Master
4,357 (2.02%)
Dark Knight
32,028 (14.84%)
Blade Knight
24,542 (11.37%)
Blade Master
2,699 (1.25%)
Elf
14,631 (6.78%)
Muse Elf
18,990 (8.8%)
High Elf
1,906 (0.88%)

Vị Trí
Lorencia
82,244 (38.1%)
Noria
21,756 (10.08%)
Devias
56,608 (26.23%)
Arkania
4,038 (1.87%)
Dungeon
2,235 (1.04%)
Stadium
661 (0.31%)
Lost Tower
9,650 (4.47%)
Atlans
3,518 (1.63%)
Loren
522 (0.24%)
Aida
2,690 (1.25%)
Tarkan
8,587 (3.98%)
Icarus
2,636 (1.22%)
Crywolf
638 (0.3%)
Kanturu
9,278 (4.3%)
Devil Square
256 (0.12%)
Blood Castle
1,230 (0.57%)
Chaos Castle
158 (0.07%)
Bless Arena
6,903 (3.2%)
Kalima
479 (0.22%)
Land Of Trials
142 (0.07%)
Barracks
180 (0.08%)
Refuge
109 (0.05%)
Silent Grounds
1,029 (0.48%)
VIP Arena 1
4 (0%)
VIP Arena 2
5 (0%)
VIP Arena 3
3 (0%)
VIP Arena 4
1 (0%)
VIP Arena 5
41 (0.02%)
VIP Arena 6
2 (0%)
VIP Arena 7
2 (0%)
VIP Arena 8
3 (0%)
VIP Arena 9
8 (0%)
VIP Arena 10
27 (0.01%)
Team Deathmatch
59 (0.03%)
Santa Town
55 (0.03%)
Ruined Lorencia
31 (0.01%)
Jungle Noria
20 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
8 (0%)
Colloseum
16 (0.01%)
Endless Tower 1
4 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
206,554 (95.7%)
Warned
5,256 (2.44%)
Murder
1,366 (0.63%)
Phonoman
2,659 (1.23%)