Thống kê

MasterKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
8 years and 291 days
Người chơi
282
Người chơi trong 24 giờ
1,096
Người chơi trong tuần
2,200
Người chơi trong tháng
5,032
Tài khoản
407,391
Nhân vật
179,623
Bang Hội
479
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,384
Vé số chưa sử dụng
1,005
Tổng số hàng đã bán
10,867
Tổng số hàng đã mua
10,867
Doanh số Zen
988,379,889,561
Doanh số tiền thưởng
762,586
Doanh số Zen hàng ngày
11,520,888,956
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
5,344

Vé số đã sử dụng
41
Vé số chưa sử dụng
73
Tổng số hàng đã bán
319
Tổng số hàng đã mua
319
Doanh số tiền thưởng
41,679
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
132

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 18.04.2021
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
21,113 (11.75%)
Duel Master
1,280 (0.71%)
Dark Lord
22,206 (12.36%)
Lord Emperor
1,752 (0.98%)
Dark Wizard
22,639 (12.6%)
Soul Master
27,482 (15.3%)
Grand Master
3,354 (1.87%)
Dark Knight
28,702 (15.98%)
Blade Knight
20,064 (11.17%)
Blade Master
2,096 (1.17%)
Elf
12,636 (7.03%)
Muse Elf
14,954 (8.33%)
High Elf
1,345 (0.75%)

Vị Trí
Lorencia
70,042 (38.99%)
Noria
20,297 (11.3%)
Devias
46,293 (25.77%)
Dungeon
1,945 (1.08%)
Arena
445 (0.25%)
Lost Tower
8,460 (4.71%)
Atlans
2,987 (1.66%)
Loren
413 (0.23%)
Aida
2,284 (1.27%)
Tarkan
7,353 (4.09%)
Icarus
2,135 (1.19%)
Crywolf
532 (0.3%)
Kanturu
8,105 (4.51%)
Devil Square
223 (0.12%)
Blood Castle
1,051 (0.59%)
Chaos Castle
115 (0.06%)
Bless Arena
5,171 (2.88%)
Kalima
382 (0.21%)
Land Of Trials
124 (0.07%)
Barracks
146 (0.08%)
Refuge
88 (0.05%)
Silent Grounds
956 (0.53%)
VIP Arena 1
0 (0%)
VIP Arena 2
0 (0%)
VIP Arena 3
0 (0%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
76 (0.04%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
171,634 (95.55%)
Warned
4,506 (2.51%)
Murder
1,191 (0.66%)
Phonoman
2,292 (1.28%)