Thống kê

MasterJadeAvalonMegaVegasExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
268
Người chơi trong 24 giờ
892
Người chơi trong tuần
1,842
Người chơi trong tháng
3,658
Tài khoản
33,320
Nhân vật
43,419
Bang Hội
950
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
13710
Level 3 wings
490
Level 4 wings
132
Level 5 wings
37
Fenrir
89
Blue Fenrir
6
Black Fenrir
21
Violet Fenrir
13
Hellion
2
Seraph
1
Elite Horse
2
Demon
2
Spirit of Guardian
2
Shadowmere
2

Vé số đã sử dụng
1,846
Tổng số hàng đã bán
301
Doanh số Zen
63,493,199,862
Doanh số tiền thưởng
4,409
Doanh số Zen hàng ngày
33,905,000,091
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,918

Vé số đã sử dụng
22
Tổng số hàng đã bán
286
Doanh số tiền thưởng
443
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
60

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 28.07.2024
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
5,553 (12.79%)
Duel Master
861 (1.98%)
Dark Lord
5,158 (11.88%)
Lord Emperor
743 (1.71%)
Dark Wizard
4,386 (10.1%)
Soul Master
6,639 (15.29%)
Grand Master
1,515 (3.49%)
Dark Knight
5,775 (13.3%)
Blade Knight
4,828 (11.12%)
Blade Master
976 (2.25%)
Elf
2,678 (6.17%)
Muse Elf
3,675 (8.46%)
High Elf
632 (1.46%)

Vị Trí
Lorencia
20,885 (48.1%)
Noria
3,651 (8.41%)
Devias
5,379 (12.39%)
Arkania
6,254 (14.4%)
Dungeon
325 (0.75%)
Stadium
255 (0.59%)
Lost Tower
1,122 (2.58%)
Atlans
485 (1.12%)
Loren
72 (0.17%)
Aida
478 (1.1%)
Tarkan
1,096 (2.52%)
Icarus
364 (0.84%)
Crywolf
130 (0.3%)
Kanturu
1,354 (3.12%)
Devil Square
75 (0.17%)
Blood Castle
337 (0.78%)
Chaos Castle
18 (0.04%)
Bless Arena
638 (1.47%)
Kalima
96 (0.22%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
57 (0.13%)
Refuge
23 (0.05%)
Silent Grounds
91 (0.21%)
VIP Arena 1
2 (0%)
VIP Arena 2
1 (0%)
VIP Arena 3
2 (0%)
VIP Arena 4
3 (0.01%)
VIP Arena 5
3 (0.01%)
VIP Arena 6
1 (0%)
VIP Arena 7
2 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
26 (0.06%)
VIP Arena 10
39 (0.09%)
Team Deathmatch
3 (0.01%)
Santa Town
45 (0.1%)
Ruined Lorencia
28 (0.06%)
Jungle Noria
41 (0.09%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
10 (0.02%)
Swamp of Peace
16 (0.04%)
Colloseum
5 (0.01%)
Endless Tower 1
5 (0.01%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
41,807 (96.29%)
Warned
896 (2.06%)
Murder
223 (0.51%)
Phonoman
493 (1.14%)