Thống kê

MasterKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
9 years and 34 days
Người chơi
269
Người chơi trong 24 giờ
879
Người chơi trong tuần
1,783
Người chơi trong tháng
3,435
Tài khoản
415,274
Nhân vật
182,384
Bang Hội
521
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,056
Vé số chưa sử dụng
910
Tổng số hàng đã bán
7,192
Tổng số hàng đã mua
7,192
Doanh số Zen
792,256,497,911
Doanh số tiền thưởng
408,591
Doanh số Zen hàng ngày
11,308,272,318
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,061

Vé số đã sử dụng
21
Vé số chưa sử dụng
78
Tổng số hàng đã bán
270
Tổng số hàng đã mua
270
Doanh số tiền thưởng
21,752
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 08.08.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
21,508 (11.79%)
Duel Master
1,302 (0.71%)
Dark Lord
22,551 (12.36%)
Lord Emperor
1,768 (0.97%)
Dark Wizard
23,063 (12.65%)
Soul Master
27,873 (15.28%)
Grand Master
3,392 (1.86%)
Dark Knight
29,095 (15.95%)
Blade Knight
20,349 (11.16%)
Blade Master
2,111 (1.16%)
Elf
12,827 (7.03%)
Muse Elf
15,179 (8.32%)
High Elf
1,366 (0.75%)

Vị Trí
Lorencia
71,542 (39.23%)
Noria
20,535 (11.26%)
Devias
46,810 (25.67%)
Dungeon
1,981 (1.09%)
Arena
485 (0.27%)
Lost Tower
8,549 (4.69%)
Atlans
3,066 (1.68%)
Loren
416 (0.23%)
Aida
2,330 (1.28%)
Tarkan
7,407 (4.06%)
Icarus
2,118 (1.16%)
Crywolf
537 (0.29%)
Kanturu
8,159 (4.47%)
Devil Square
235 (0.13%)
Blood Castle
1,072 (0.59%)
Chaos Castle
118 (0.06%)
Bless Arena
5,220 (2.86%)
Kalima
391 (0.21%)
Land Of Trials
126 (0.07%)
Barracks
147 (0.08%)
Refuge
90 (0.05%)
Silent Grounds
966 (0.53%)
VIP Arena 1
0 (0%)
VIP Arena 2
0 (0%)
VIP Arena 3
0 (0%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
3 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
81 (0.04%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
174,337 (95.59%)
Warned
4,548 (2.49%)
Murder
1,197 (0.66%)
Phonoman
2,302 (1.26%)