Thống kê

MasterOriginEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
9 years and 324 days
Người chơi
303
Người chơi trong 24 giờ
965
Người chơi trong tuần
2,027
Người chơi trong tháng
4,443
Tài khoản
441,239
Nhân vật
207,323
Bang Hội
632
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,534
Vé số chưa sử dụng
1,082
Tổng số hàng đã bán
11,025
Tổng số hàng đã mua
11,025
Doanh số Zen
1,332,853,945,945
Doanh số tiền thưởng
609,395
Doanh số Zen hàng ngày
47,043,428,817
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
15,429

Vé số đã sử dụng
20
Vé số chưa sử dụng
82
Tổng số hàng đã bán
333
Tổng số hàng đã mua
333
Doanh số tiền thưởng
23,124
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
420

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 22.05.2022
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
24,768 (11.95%)
Duel Master
1,813 (0.87%)
Dark Lord
25,563 (12.33%)
Lord Emperor
2,228 (1.07%)
Dark Wizard
24,881 (12%)
Soul Master
32,632 (15.74%)
Grand Master
4,236 (2.04%)
Dark Knight
31,017 (14.96%)
Blade Knight
23,525 (11.35%)
Blade Master
2,618 (1.26%)
Elf
14,000 (6.75%)
Muse Elf
18,183 (8.77%)
High Elf
1,859 (0.9%)

Vị Trí
Lorencia
77,291 (37.28%)
Noria
21,360 (10.3%)
Devias
56,649 (27.32%)
Arkania
1,958 (0.94%)
Dungeon
2,155 (1.04%)
Stadium
635 (0.31%)
Lost Tower
9,387 (4.53%)
Atlans
3,459 (1.67%)
Loren
515 (0.25%)
Aida
2,678 (1.29%)
Tarkan
8,383 (4.04%)
Icarus
2,600 (1.25%)
Crywolf
610 (0.29%)
Kanturu
9,042 (4.36%)
Devil Square
244 (0.12%)
Blood Castle
1,172 (0.57%)
Chaos Castle
148 (0.07%)
Bless Arena
6,918 (3.34%)
Kalima
480 (0.23%)
Land Of Trials
140 (0.07%)
Barracks
160 (0.08%)
Refuge
97 (0.05%)
Silent Grounds
1,031 (0.5%)
VIP Arena 1
3 (0%)
VIP Arena 2
0 (0%)
VIP Arena 3
1 (0%)
VIP Arena 4
3 (0%)
VIP Arena 5
44 (0.02%)
Team Deathmatch
60 (0.03%)
Santa Town
43 (0.02%)
Ruined Lorencia
25 (0.01%)
Jungle Noria
13 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
4 (0%)
Colloseum
14 (0.01%)
Endless Tower 1
1 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
198,382 (95.69%)
Warned
5,052 (2.44%)
Murder
1,312 (0.63%)
Phonoman
2,577 (1.24%)