Thống kê

MasterJadeOriginAvalonMegaExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
382
Người chơi trong 24 giờ
1,070
Người chơi trong tuần
2,260
Người chơi trong tháng
4,584
Tài khoản
479,141
Nhân vật
223,149
Bang Hội
840
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
14/3000
Level 3 wings
1/50
Level 4 wings
0/25
Level 5 wings
0
Fenrir
0
Blue Fenrir
0
Black Fenrir
0
Violet Fenrir
0
Hellion
0
Seraph
0
Elite Horse
0
Demon
0
Spirit of Guardian
0
Shadowmere
0

Vé số đã sử dụng
1,586
Vé số chưa sử dụng
997
Tổng số hàng đã bán
13,848
Tổng số hàng đã mua
13,848
Doanh số Zen
1,983,333,146,505
Doanh số tiền thưởng
625,956
Doanh số Zen hàng ngày
40,357,140,480
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,073

Vé số đã sử dụng
12
Vé số chưa sử dụng
41
Tổng số hàng đã bán
492
Tổng số hàng đã mua
492
Doanh số tiền thưởng
37,957
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
215

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 24.09.2023
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
26,932 (12.07%)
Duel Master
2,077 (0.93%)
Dark Lord
27,548 (12.35%)
Lord Emperor
2,348 (1.05%)
Dark Wizard
26,713 (11.97%)
Soul Master
35,140 (15.75%)
Grand Master
4,486 (2.01%)
Dark Knight
32,947 (14.76%)
Blade Knight
25,480 (11.42%)
Blade Master
2,774 (1.24%)
Elf
15,099 (6.77%)
Muse Elf
19,638 (8.8%)
High Elf
1,967 (0.88%)

Vị Trí
Lorencia
86,215 (38.64%)
Noria
22,164 (9.93%)
Devias
56,649 (25.39%)
Arkania
5,684 (2.55%)
Dungeon
2,314 (1.04%)
Stadium
739 (0.33%)
Lost Tower
9,833 (4.41%)
Atlans
3,629 (1.63%)
Loren
528 (0.24%)
Aida
2,783 (1.25%)
Tarkan
8,784 (3.94%)
Icarus
2,710 (1.21%)
Crywolf
654 (0.29%)
Kanturu
9,490 (4.25%)
Devil Square
270 (0.12%)
Blood Castle
1,253 (0.56%)
Chaos Castle
152 (0.07%)
Bless Arena
6,934 (3.11%)
Kalima
478 (0.21%)
Land Of Trials
141 (0.06%)
Barracks
197 (0.09%)
Refuge
114 (0.05%)
Silent Grounds
1,046 (0.47%)
VIP Arena 1
7 (0%)
VIP Arena 2
3 (0%)
VIP Arena 3
5 (0%)
VIP Arena 4
12 (0.01%)
VIP Arena 5
39 (0.02%)
VIP Arena 6
2 (0%)
VIP Arena 7
3 (0%)
VIP Arena 8
3 (0%)
VIP Arena 9
20 (0.01%)
VIP Arena 10
65 (0.03%)
Team Deathmatch
60 (0.03%)
Santa Town
62 (0.03%)
Ruined Lorencia
45 (0.02%)
Jungle Noria
24 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
4 (0%)
Swamp of Peace
10 (0%)
Colloseum
18 (0.01%)
Endless Tower 1
5 (0%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
213,615 (95.73%)
Warned
5,405 (2.42%)
Murder
1,404 (0.63%)
Phonoman
2,724 (1.22%)