Thống kê

MasterOriginKingEmpireExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
9 years and 117 days
Người chơi
371
Người chơi trong 24 giờ
1,103
Người chơi trong tuần
2,273
Người chơi trong tháng
5,199
Tài khoản
423,322
Nhân vật
201,373
Bang Hội
575
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,870
Vé số chưa sử dụng
1,319
Tổng số hàng đã bán
11,277
Tổng số hàng đã mua
11,277
Doanh số Zen
1,271,107,907,142
Doanh số tiền thưởng
1,006,211
Doanh số Zen hàng ngày
18,190,000,399
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
2,527

Vé số đã sử dụng
36
Vé số chưa sử dụng
75
Tổng số hàng đã bán
385
Tổng số hàng đã mua
385
Doanh số tiền thưởng
128,792
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 31.10.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
23,975 (11.91%)
Duel Master
1,752 (0.87%)
Dark Lord
24,837 (12.33%)
Lord Emperor
2,193 (1.09%)
Dark Wizard
24,079 (11.96%)
Soul Master
31,698 (15.74%)
Grand Master
4,148 (2.06%)
Dark Knight
30,096 (14.95%)
Blade Knight
22,902 (11.37%)
Blade Master
2,581 (1.28%)
Elf
13,573 (6.74%)
Muse Elf
17,710 (8.79%)
High Elf
1,829 (0.91%)

Vị Trí
Lorencia
73,657 (36.58%)
Noria
21,207 (10.53%)
Devias
57,086 (28.35%)
Arkania
161 (0.08%)
Dungeon
2,163 (1.07%)
Stadium
586 (0.29%)
Lost Tower
9,177 (4.56%)
Atlans
3,429 (1.7%)
Loren
464 (0.23%)
Aida
2,605 (1.29%)
Tarkan
8,237 (4.09%)
Icarus
2,548 (1.27%)
Crywolf
583 (0.29%)
Kanturu
8,962 (4.45%)
Devil Square
246 (0.12%)
Blood Castle
1,148 (0.57%)
Chaos Castle
154 (0.08%)
Bless Arena
6,942 (3.45%)
Kalima
462 (0.23%)
Land Of Trials
139 (0.07%)
Barracks
160 (0.08%)
Refuge
102 (0.05%)
Silent Grounds
1,027 (0.51%)
VIP Arena 1
2 (0%)
VIP Arena 2
0 (0%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
0 (0%)
VIP Arena 5
30 (0.01%)
Team Deathmatch
60 (0.03%)
Santa Town
22 (0.01%)
Ruined Lorencia
0 (0%)
Jungle Noria
0 (0%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Colloseum
12 (0.01%)
Endless Tower 1
1 (0%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
192,626 (95.66%)
Warned
4,952 (2.46%)
Murder
1,286 (0.64%)
Phonoman
2,509 (1.25%)