Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
324
Người chơi trong 24 giờ
822
Người chơi trong tuần
1,966
Người chơi trong tháng
4,576
Tài khoản
452,547
Nhân vật
211,651
Bang Hội
709
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
1,612
Vé số chưa sử dụng
1,089
Tổng số hàng đã bán
13,596
Tổng số hàng đã mua
13,596
Doanh số Zen
1,840,396,502,514
Doanh số tiền thưởng
901,098
Doanh số Zen hàng ngày
3,459,342,024
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,826

Vé số đã sử dụng
11
Vé số chưa sử dụng
44
Tổng số hàng đã bán
249
Tổng số hàng đã mua
249
Doanh số tiền thưởng
36,062
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 02.10.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
25,320 (11.96%)
Duel Master
1,858 (0.88%)
Dark Lord
26,112 (12.34%)
Lord Emperor
2,260 (1.07%)
Dark Wizard
25,464 (12.03%)
Soul Master
33,267 (15.72%)
Grand Master
4,288 (2.03%)
Dark Knight
31,666 (14.96%)
Blade Knight
24,015 (11.35%)
Blade Master
2,668 (1.26%)
Elf
14,280 (6.75%)
Muse Elf
18,572 (8.77%)
High Elf
1,881 (0.89%)

Vị Trí
Lorencia
79,904 (37.75%)
Noria
21,582 (10.2%)
Devias
56,635 (26.76%)
Arkania
3,035 (1.43%)
Dungeon
2,206 (1.04%)
Stadium
645 (0.3%)
Lost Tower
9,503 (4.49%)
Atlans
3,478 (1.64%)
Loren
504 (0.24%)
Aida
2,686 (1.27%)
Tarkan
8,459 (4%)
Icarus
2,609 (1.23%)
Crywolf
607 (0.29%)
Kanturu
9,134 (4.32%)
Devil Square
250 (0.12%)
Blood Castle
1,214 (0.57%)
Chaos Castle
158 (0.07%)
Bless Arena
6,876 (3.25%)
Kalima
483 (0.23%)
Land Of Trials
139 (0.07%)
Barracks
169 (0.08%)
Refuge
101 (0.05%)
Silent Grounds
1,031 (0.49%)
VIP Arena 1
6 (0%)
VIP Arena 2
5 (0%)
VIP Arena 3
2 (0%)
VIP Arena 4
1 (0%)
VIP Arena 5
42 (0.02%)
VIP Arena 6
1 (0%)
VIP Arena 7
1 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
6 (0%)
VIP Arena 10
9 (0%)
Team Deathmatch
60 (0.03%)
Santa Town
38 (0.02%)
Ruined Lorencia
34 (0.02%)
Jungle Noria
17 (0.01%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
2 (0%)
Colloseum
15 (0.01%)
Endless Tower 1
2 (0%)
Endless Tower 2
1 (0%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
202,556 (95.7%)
Warned
5,149 (2.43%)
Murder
1,323 (0.63%)
Phonoman
2,622 (1.24%)