Thống kê

MasterKingEmpireDestinyExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Extreme x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
8 years and 202 days
Người chơi
356
Người chơi trong 24 giờ
1,198
Người chơi trong tuần
2,650
Người chơi trong tháng
6,202
Tài khoản
399,664
Nhân vật
176,284
Bang Hội
443
Phiên bản
Bless Universe

Vé số đã sử dụng
1,522
Vé số chưa sử dụng
965
Tổng số hàng đã bán
9,887
Tổng số hàng đã mua
9,887
Doanh số Zen
732,363,024,993
Doanh số tiền thưởng
480,127
Doanh số Zen hàng ngày
11,452,000,394
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12,580

Vé số đã sử dụng
17
Vé số chưa sử dụng
78
Tổng số hàng đã bán
231
Tổng số hàng đã mua
231
Doanh số tiền thưởng
34,051
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,464

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
20:00 24.01.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
22:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
20,697 (11.74%)
Duel Master
1,248 (0.71%)
Dark Lord
21,779 (12.35%)
Lord Emperor
1,745 (0.99%)
Dark Wizard
22,127 (12.55%)
Soul Master
26,964 (15.3%)
Grand Master
3,315 (1.88%)
Dark Knight
28,206 (16%)
Blade Knight
19,691 (11.17%)
Blade Master
2,076 (1.18%)
Elf
12,425 (7.05%)
Muse Elf
14,679 (8.33%)
High Elf
1,332 (0.76%)

Vị Trí
Lorencia
68,122 (38.64%)
Noria
19,945 (11.31%)
Devias
45,829 (26%)
Dungeon
1,897 (1.08%)
Arena
431 (0.24%)
Lost Tower
8,318 (4.72%)
Atlans
2,939 (1.67%)
Loren
378 (0.21%)
Aida
2,222 (1.26%)
Tarkan
7,257 (4.12%)
Icarus
2,098 (1.19%)
Crywolf
528 (0.3%)
Kanturu
8,031 (4.56%)
Devil Square
222 (0.13%)
Blood Castle
998 (0.57%)
Chaos Castle
118 (0.07%)
Bless Arena
5,181 (2.94%)
Kalima
377 (0.21%)
Land Of Trials
127 (0.07%)
Barracks
142 (0.08%)
Refuge
88 (0.05%)
Silent Grounds
958 (0.54%)
VIP Arena 1
0 (0%)
VIP Arena 2
0 (0%)
VIP Arena 3
0 (0%)
Endless Tower 1
1 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
77 (0.04%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
168,337 (95.49%)
Warned
4,492 (2.55%)
Murder
1,179 (0.67%)
Phonoman
2,276 (1.29%)