Thống kê

MasterJadeAvalonMegaVegasExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Mega x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
674
Người chơi trong 24 giờ
1,876
Người chơi trong tuần
3,478
Người chơi trong tháng
6,700
Tài khoản
46,735
Nhân vật
69,024
Bang Hội
332
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
15551
Level 3 wings
583
Level 4 wings
274
Level 5 wings
50
Fenrir
89
Blue Fenrir
17
Black Fenrir
19
Violet Fenrir
44
Hellion
27
Seraph
16
Elite Horse
5
Demon
30
Spirit of Guardian
19
Shadowmere
7

Vé số đã sử dụng
4,664
Tổng số hàng đã bán
261
Doanh số Zen
21,659,818,328
Doanh số tiền thưởng
17,510
Doanh số Zen hàng ngày
28,516,108,769
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
16,041

Vé số đã sử dụng
54
Tổng số hàng đã bán
530
Doanh số tiền thưởng
381
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
381

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 28.04.2024
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
8,219 (11.91%)
Duel Master
1,441 (2.09%)
Dark Lord
8,331 (12.07%)
Lord Emperor
971 (1.41%)
Dark Wizard
6,917 (10.02%)
Soul Master
8,845 (12.81%)
Grand Master
1,990 (2.88%)
Dark Knight
8,217 (11.9%)
Blade Knight
5,442 (7.88%)
Blade Master
1,169 (1.69%)
Elf
8,362 (12.11%)
Muse Elf
7,828 (11.34%)
High Elf
1,292 (1.87%)

Vị Trí
Lorencia
22,799 (33.03%)
Noria
8,297 (12.02%)
Devias
9,710 (14.07%)
Arkania
12,345 (17.89%)
Dungeon
865 (1.25%)
Stadium
398 (0.58%)
Lost Tower
2,233 (3.24%)
Atlans
1,434 (2.08%)
Loren
57 (0.08%)
Aida
1,524 (2.21%)
Tarkan
3,024 (4.38%)
Icarus
1,570 (2.27%)
Crywolf
73 (0.11%)
Kanturu
2,472 (3.58%)
Devil Square
28 (0.04%)
Blood Castle
145 (0.21%)
Chaos Castle
40 (0.06%)
Bless Arena
1,010 (1.46%)
Kalima
131 (0.19%)
Land Of Trials
4 (0.01%)
Barracks
29 (0.04%)
Refuge
11 (0.02%)
Silent Grounds
138 (0.2%)
VIP Arena 1
48 (0.07%)
VIP Arena 2
44 (0.06%)
VIP Arena 3
25 (0.04%)
VIP Arena 4
26 (0.04%)
VIP Arena 5
61 (0.09%)
VIP Arena 6
8 (0.01%)
VIP Arena 7
4 (0.01%)
VIP Arena 8
22 (0.03%)
VIP Arena 9
42 (0.06%)
VIP Arena 10
52 (0.08%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
105 (0.15%)
Ruined Lorencia
116 (0.17%)
Jungle Noria
89 (0.13%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
5 (0.01%)
Swamp of Peace
15 (0.02%)
Colloseum
8 (0.01%)
Endless Tower 1
10 (0.01%)
Endless Tower 2
5 (0.01%)
Endless Tower 3
2 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
65,965 (95.57%)
Warned
1,709 (2.48%)
Murder
340 (0.49%)
Phonoman
1,010 (1.46%)