Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Mega x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
3,737
Người chơi trong 24 giờ
5,285
Người chơi trong tuần
7,479
Người chơi trong tháng
11,671
Tài khoản
453,277
Nhân vật
11,519
Bang Hội
81
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
4,011
Vé số chưa sử dụng
571
Tổng số hàng đã bán
18,989
Tổng số hàng đã mua
18,989
Doanh số Zen
716,457,482,067
Doanh số tiền thưởng
1,093,315
Doanh số Zen hàng ngày
63,828,799,500
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
69,721

Vé số đã sử dụng
25
Vé số chưa sử dụng
4
Tổng số hàng đã bán
192
Tổng số hàng đã mua
192
Doanh số tiền thưởng
24,986
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,840

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 16.10.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
876 (7.6%)
Duel Master
30 (0.26%)
Dark Lord
903 (7.84%)
Lord Emperor
19 (0.16%)
Dark Wizard
2,076 (18.02%)
Soul Master
598 (5.19%)
Grand Master
50 (0.43%)
Dark Knight
2,611 (22.66%)
Blade Knight
390 (3.39%)
Blade Master
29 (0.25%)
Elf
3,279 (28.46%)
Muse Elf
627 (5.44%)
High Elf
32 (0.28%)

Vị Trí
Lorencia
5,163 (44.82%)
Noria
1,160 (10.07%)
Devias
932 (8.09%)
Arkania
1,786 (15.5%)
Dungeon
135 (1.17%)
Stadium
16 (0.14%)
Lost Tower
530 (4.6%)
Atlans
313 (2.72%)
Loren
1 (0.01%)
Aida
129 (1.12%)
Tarkan
605 (5.25%)
Icarus
234 (2.03%)
Crywolf
2 (0.02%)
Kanturu
49 (0.43%)
Devil Square
64 (0.56%)
Blood Castle
15 (0.13%)
Chaos Castle
1 (0.01%)
Bless Arena
24 (0.21%)
Kalima
53 (0.46%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
2 (0.02%)
Refuge
0 (0%)
Silent Grounds
0 (0%)
VIP Arena 1
6 (0.05%)
VIP Arena 2
16 (0.14%)
VIP Arena 3
25 (0.22%)
VIP Arena 4
24 (0.21%)
VIP Arena 5
30 (0.26%)
VIP Arena 6
26 (0.23%)
VIP Arena 7
27 (0.23%)
VIP Arena 8
40 (0.35%)
VIP Arena 9
63 (0.55%)
VIP Arena 10
33 (0.29%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
0 (0%)
Ruined Lorencia
8 (0.07%)
Jungle Noria
7 (0.06%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
0 (0%)
Colloseum
0 (0%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
11,275 (97.88%)
Warned
169 (1.47%)
Murder
29 (0.25%)
Phonoman
46 (0.4%)