Thống kê

MasterJadeOriginAvalonMegaExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Mega x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
657
Người chơi trong 24 giờ
1,363
Người chơi trong tuần
2,519
Người chơi trong tháng
14,567
Tài khoản
479,164
Nhân vật
39,009
Bang Hội
232
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
90/3000
Level 3 wings
2/50
Level 4 wings
1/25
Level 5 wings
0
Fenrir
0
Blue Fenrir
0
Black Fenrir
0
Violet Fenrir
0
Hellion
0
Seraph
0
Elite Horse
0
Demon
2
Spirit of Guardian
0
Shadowmere
0

Vé số đã sử dụng
1,627
Vé số chưa sử dụng
1,171
Tổng số hàng đã bán
11,168
Tổng số hàng đã mua
11,168
Doanh số Zen
1,534,716,781,589
Doanh số tiền thưởng
496,474
Doanh số Zen hàng ngày
13,683,490,249
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
7,379

Vé số đã sử dụng
32
Vé số chưa sử dụng
44
Tổng số hàng đã bán
427
Tổng số hàng đã mua
427
Doanh số tiền thưởng
27,948
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 24.09.2023
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
3,930 (10.07%)
Duel Master
479 (1.23%)
Dark Lord
4,722 (12.1%)
Lord Emperor
323 (0.83%)
Dark Wizard
5,662 (14.51%)
Soul Master
3,396 (8.71%)
Grand Master
701 (1.8%)
Dark Knight
6,748 (17.3%)
Blade Knight
2,124 (5.44%)
Blade Master
426 (1.09%)
Elf
7,223 (18.52%)
Muse Elf
2,920 (7.49%)
High Elf
355 (0.91%)

Vị Trí
Lorencia
14,668 (37.6%)
Noria
4,835 (12.39%)
Devias
4,089 (10.48%)
Arkania
8,076 (20.7%)
Dungeon
469 (1.2%)
Stadium
183 (0.47%)
Lost Tower
1,517 (3.89%)
Atlans
851 (2.18%)
Loren
8 (0.02%)
Aida
541 (1.39%)
Tarkan
1,250 (3.2%)
Icarus
642 (1.65%)
Crywolf
25 (0.06%)
Kanturu
873 (2.24%)
Devil Square
15 (0.04%)
Blood Castle
86 (0.22%)
Chaos Castle
22 (0.06%)
Bless Arena
389 (1%)
Kalima
59 (0.15%)
Land Of Trials
3 (0.01%)
Barracks
12 (0.03%)
Refuge
3 (0.01%)
Silent Grounds
46 (0.12%)
VIP Arena 1
14 (0.04%)
VIP Arena 2
12 (0.03%)
VIP Arena 3
18 (0.05%)
VIP Arena 4
22 (0.06%)
VIP Arena 5
10 (0.03%)
VIP Arena 6
5 (0.01%)
VIP Arena 7
3 (0.01%)
VIP Arena 8
14 (0.04%)
VIP Arena 9
34 (0.09%)
VIP Arena 10
38 (0.1%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
35 (0.09%)
Ruined Lorencia
72 (0.18%)
Jungle Noria
56 (0.14%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
3 (0.01%)
Swamp of Peace
8 (0.02%)
Colloseum
1 (0%)
Endless Tower 1
1 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
37,708 (96.66%)
Warned
734 (1.88%)
Murder
149 (0.38%)
Phonoman
418 (1.07%)