Thống kê

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Mega x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
2,037
Người chơi trong 24 giờ
3,465
Người chơi trong tuần
5,281
Người chơi trong tháng
8,865
Tài khoản
462,246
Nhân vật
26,383
Bang Hội
161
Phiên bản
Arkania Episode 5

Vé số đã sử dụng
3,586
Vé số chưa sử dụng
3,131
Tổng số hàng đã bán
73,486
Tổng số hàng đã mua
73,486
Doanh số Zen
7,450,089,656,602
Doanh số tiền thưởng
3,513,914
Doanh số Zen hàng ngày
112,967,321,446
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
25,214

Vé số đã sử dụng
46
Vé số chưa sử dụng
61
Tổng số hàng đã bán
1,266
Tổng số hàng đã mua
1,266
Doanh số tiền thưởng
243,125
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,670

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 05.02.2023
Quy trình các chu kỳ
2. Đăng kí công thành
  »  Thời gian đình chiến  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
2,245 (8.51%)
Duel Master
166 (0.63%)
Dark Lord
3,152 (11.95%)
Lord Emperor
120 (0.45%)
Dark Wizard
4,618 (17.5%)
Soul Master
1,476 (5.59%)
Grand Master
234 (0.89%)
Dark Knight
5,541 (21%)
Blade Knight
964 (3.65%)
Blade Master
155 (0.59%)
Elf
6,143 (23.28%)
Muse Elf
1,423 (5.39%)
High Elf
147 (0.56%)

Vị Trí
Lorencia
11,302 (42.84%)
Noria
3,209 (12.16%)
Devias
2,747 (10.41%)
Arkania
4,798 (18.19%)
Dungeon
296 (1.12%)
Stadium
76 (0.29%)
Lost Tower
936 (3.55%)
Atlans
543 (2.06%)
Loren
2 (0.01%)
Aida
313 (1.19%)
Tarkan
724 (2.74%)
Icarus
343 (1.3%)
Crywolf
22 (0.08%)
Kanturu
421 (1.6%)
Devil Square
12 (0.05%)
Blood Castle
99 (0.38%)
Chaos Castle
9 (0.03%)
Bless Arena
190 (0.72%)
Kalima
34 (0.13%)
Land Of Trials
0 (0%)
Barracks
3 (0.01%)
Refuge
2 (0.01%)
Silent Grounds
33 (0.13%)
VIP Arena 1
8 (0.03%)
VIP Arena 2
3 (0.01%)
VIP Arena 3
9 (0.03%)
VIP Arena 4
10 (0.04%)
VIP Arena 5
6 (0.02%)
VIP Arena 6
5 (0.02%)
VIP Arena 7
5 (0.02%)
VIP Arena 8
20 (0.08%)
VIP Arena 9
50 (0.19%)
VIP Arena 10
62 (0.23%)
Team Deathmatch
0 (0%)
Santa Town
51 (0.19%)
Ruined Lorencia
22 (0.08%)
Jungle Noria
15 (0.06%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
1 (0%)
Colloseum
0 (0%)
Endless Tower 1
1 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
25,596 (97.02%)
Warned
437 (1.66%)
Murder
87 (0.33%)
Phonoman
263 (1%)