Thống kê

MasterJadeAvalonMegaVegasExtreme

Thống kê chung
Máy chủ
Mega x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
Người chơi
579
Người chơi trong 24 giờ
1,417
Người chơi trong tuần
2,573
Người chơi trong tháng
4,285
Tài khoản
53,536
Nhân vật
69,911
Bang Hội
351
Phiên bản
Arkania Episode 5

Chaos Machine Statistics
Level 2 wings
16959
Level 3 wings
680
Level 4 wings
311
Level 5 wings
59
Fenrir
109
Blue Fenrir
18
Black Fenrir
23
Violet Fenrir
54
Hellion
29
Seraph
20
Elite Horse
6
Demon
33
Spirit of Guardian
26
Shadowmere
9

Vé số đã sử dụng
3,380
Tổng số hàng đã bán
730
Doanh số Zen
54,210,547,870
Doanh số tiền thưởng
22,055
Doanh số Zen hàng ngày
12,433,756,027
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
5,725

Vé số đã sử dụng
51
Tổng số hàng đã bán
427
Doanh số tiền thưởng
447
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
19:00 21.07.2024
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký
Thu nhập Zen hàng ngày
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week
Bonuses for the third place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Magic Gladiator
8,275 (11.84%)
Duel Master
1,456 (2.08%)
Dark Lord
8,397 (12.01%)
Lord Emperor
980 (1.4%)
Dark Wizard
7,080 (10.13%)
Soul Master
8,887 (12.71%)
Grand Master
2,005 (2.87%)
Dark Knight
8,527 (12.2%)
Blade Knight
5,461 (7.81%)
Blade Master
1,176 (1.68%)
Elf
8,501 (12.16%)
Muse Elf
7,862 (11.25%)
High Elf
1,304 (1.87%)

Vị Trí
Lorencia
23,346 (33.39%)
Noria
8,392 (12%)
Devias
9,837 (14.07%)
Arkania
12,478 (17.85%)
Dungeon
866 (1.24%)
Stadium
394 (0.56%)
Lost Tower
2,253 (3.22%)
Atlans
1,410 (2.02%)
Loren
51 (0.07%)
Aida
1,536 (2.2%)
Tarkan
3,080 (4.41%)
Icarus
1,560 (2.23%)
Crywolf
70 (0.1%)
Kanturu
2,451 (3.51%)
Devil Square
28 (0.04%)
Blood Castle
146 (0.21%)
Chaos Castle
41 (0.06%)
Bless Arena
986 (1.41%)
Kalima
131 (0.19%)
Land Of Trials
5 (0.01%)
Barracks
25 (0.04%)
Refuge
10 (0.01%)
Silent Grounds
138 (0.2%)
VIP Arena 1
48 (0.07%)
VIP Arena 2
44 (0.06%)
VIP Arena 3
25 (0.04%)
VIP Arena 4
28 (0.04%)
VIP Arena 5
61 (0.09%)
VIP Arena 6
8 (0.01%)
VIP Arena 7
2 (0%)
VIP Arena 8
23 (0.03%)
VIP Arena 9
40 (0.06%)
VIP Arena 10
46 (0.07%)
Team Deathmatch
2 (0%)
Santa Town
97 (0.14%)
Ruined Lorencia
117 (0.17%)
Jungle Noria
92 (0.13%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Elbeland
6 (0.01%)
Swamp of Peace
20 (0.03%)
Colloseum
8 (0.01%)
Endless Tower 1
3 (0%)
Endless Tower 2
5 (0.01%)
Endless Tower 3
2 (0%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
66,839 (95.61%)
Warned
1,707 (2.44%)
Murder
338 (0.48%)
Phonoman
1,027 (1.47%)