Chợ


Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Arrows +12 -dushnila- 62 Bon 03.03.2024 16:00
Black Fenrir -dushnila- 900 Bon 03.03.2024 16:00
Exc. Peacekeeper +13 -X-A-M- 500 Bon 03.03.2024 18:00
Wings of Illusion +13 cefiro 1300 Bon 07.03.2024 21:00


Các vật phẩm tìm thấy: 5425
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Wings of Storm +13 2,300 Bon
Armors Exc. Silk Armor +13 230 Bon
Helms Exc. Silk Helm +13 230 Bon
Pants Exc. Silk Pants +13 230 Bon
Boots Exc. Silk Boots +13 230 Bon
Gloves Exc. Silk Gloves +13 230 Bon
Gloves Loki Valiant Gloves +7 115 Bon
Boots Loki Valiant Boots +7 115 Bon
Armors Loki Valiant Armor +7 115 Bon
Pants Loki Valiant Pants +7 115 Bon
Items Exc. Ring of Magic 20 Bon
Maces Exc. Stryker Scepter +13 115 Bon
Items Exc. Ring of Ice +9 35 Bon
Pants Exc. Pad Pants 114 Bon
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka 12 Bon
Maces Exc. Chaos Dragon Axe +4 6 Bon
Maces Exc. Chaos Dragon Axe +4 6 Bon
Wings Jewel of Bless x10 8 Bon
Armors Exc. Venom Mist Armor 81 Bon
Maces Exc. Sleepwalker 12 Bon
Wings Jewel of Bless x10 8 Bon
Wings Jewel of Bless x10 8 Bon
Gloves Exc. Dark Soul Gloves +13 35 Bon
Shields Exc. Duelist's Shield +13 805 Bon
Gloves Exc. Destroy Gloves +13 345 Bon
Pants Exc. Destroy Pants +13 460 Bon
Items Exc. Ring of Wind +12 150 Bon
Items Exc. Pendant of Wind +12 173 Bon
Shields Exc. PvP Imperial Dragon Shield +15 920 Bon
Gloves Exc. Destroy Gloves +13 575 Bon
Items Exc. Ring of Fire +12 173 Bon
Staffs Exc. PvP Dragon Crystal Staff +15 5,463 Bon
Staffs Exc. Dark Legendary Staff 115 Bon
Helms Exc. Dark Soul Helm 35 Bon
Pants Exc. Phantom Pants 127 Bon
Shields Exc. Noble Shield 35 Bon
Armors Exc. Destroy Armor 104 Bon
Maces Exc. Sleepwalker +15 600 Bon
Boots Exc. Guardian Boots 30 Bon
Swords Exc. Basilisk Sword 60 Bon
Wings Wings of Spirit 60 Bon
Wings Wings of Dragon 60 Bon
Shields Exc. Spectral Barrier 345 kk Zen
Boots Exc. Sphinx Boots 30 Bon
Items Cape of Lord 58 Bon
Wings Wings of Dragon 58 Bon
Wings Wings of Darkness 58 Bon
Wings Wings of Darkness 58 Bon
Wings Wings of Darkness 58 Bon
Items Pendant of Lightning +9 115 kk Zen
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme