Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Boots Kantata Plate Boots 17 Bon.
Helms Prime Dark Phoenix Helm 6 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 9 Bon.
Shields Exc. Phantom Shield 35 Bon.
Swords Exc. Explosion Blade +6 17 Bon.
Helms Exc. Guardian Helm 208.8 kk Zen.
Helms Exc. Dark Soul Helm 14 Bon.
Gloves Spyro Thunder Hawk Gloves 9 Bon.
Boots Exc. Plate Boots +13 24 Bon.
Helms Exc. Glorious Helm +13 35 Bon.
Gloves Exc. Glorious Gloves +13 46 Bon.
Shields Exc. Kite Shield +13 46 Bon.
Items Scroll of Archangel +7 116 kk Zen.
Items Scroll of Archangel +7 116 kk Zen.
Bows Exc. Arrows +12 464 Bon.
Items Exc. Pendant of Wind +5 35 Bon.
Items Blood Bone +7 116 kk Zen.
Swords Exc. Explosion Blade 23 Bon.
Items Scroll of Archangel +7 116 kk Zen.
Boots Exc. Sylphid Ray Boots 23 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots 23 Bon.
Helms Exc. Light Plate Helm +9 12 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor +9 22 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots +8 22 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 23 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 23 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 23 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 23 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow 81.2 kk Zen.
Maces Exc. Crystal Sword 11.6 kk Zen.
Armors Exc. Adamantine Armor 116 kk Zen.
Wings Jewel of Goldsmith x30 23 Bon.
Spears Exc. Bill of Balrog 58 kk Zen.
Swords Exc. Healical Sword 46.4 kk Zen.
Items Red Fenrir 174 Bon.
Pants Exc. Seraphim Pants 35 Bon.
Armors Exc. Spirit Armor 46 Bon.
Gloves Exc. Wind Gloves 35 Bon.
Helms Exc. Wind Helm 35 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 12 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 10 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 10 Bon.
Armors Ali Black Dragon Armor 35 Bon.
Shields Exc. Infernal Steel Shield 35 Bon.
Pants Exc. Dragon Knight Pants 35 Bon.
Pants Exc. Legendary Pants +12 23 Bon.
Gloves Exc. Legendary Gloves +12 35 Bon.
Armors Exc. Legendary Armor +12 81 Bon.
Other 10 Bonuses 1 kkk Zen.
Helms Exc. Guardian Helm 23 Bon.
Master King Empire Extreme