Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Wings of Soul +13 116 Bon.
Shields Exc. Legendary Shield +13 81 Bon.
Pants Habit Grand Soul Pants +9 93 Bon.
Armors Habit Grand Soul Armor +9 93 Bon.
Helms Exc. Bone Helm 114.84 kk Zen.
Boots Exc. Bone Boots 6 Bon.
Staffs Exc. Azure Staff 34 Bon.
Gloves Exc. Plate Gloves 6 Bon.
Armors Odin Wind Armor 6 Bon.
Gloves Exc. Eclipse Gloves +7 8 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 10 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 12 Bon.
Wings Jewel of Life x30 10 Bon.
Gloves Exc. Guardian Gloves 593.92 kk Zen.
Swords Exc. Dark Reign Blade 296.96 kk Zen.
Pants Emp Spirit Pants 6 Bon.
Boots Emp Spirit Boots 6 Bon.
Armors Argo Spirit Armor 6 Bon.
Helms Emp Spirit Helm 6 Bon.
Gloves Argo Spirit Gloves 6 Bon.
Swords Exc. Daybreak +7 8 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 6 Bon.
Swords Exc. Dark Breaker 6 Bon.
Pants Exc. Pad Pants 6 Bon.
Pants Exc. Ashcrow Pants 6 Bon.
Staffs Exc. Grand Soul Staff 6 Bon.
Helms Exc. Spirit Helm 150.8 kk Zen.
Pants Hera Sphinx Pants 6 Bon.
Gloves Kantata Plate Gloves 6 Bon.
Armors Exc. Dark Soul Armor 29 Bon.
Armors Habit Grand Soul Armor 58 Bon.
Maces Absolute Scepter +1 116 kk Zen.
Staffs Exc. Legendary Staff 6 Bon.
Shields Guardian Shield +11 30 Bon.
Pants Exc. Adamantine Pants 6 Bon.
Pants Exc. Leather Pants 10 Bon.
Shields Exc. Crimson Glory Shield 15 Bon.
Helms Exc. Legendary Helm 6 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield 12 Bon.
Boots Exc. Thunder Hawk Boots 12 Bon.
Helms Exc. Scale Helm 255.2 kk Zen.
Armors Exc. Plate Armor 10 Bon.
Items Dark horse Spirit 406 kk Zen.
Gloves Exc. Vine Gloves 10 Bon.
Pants Exc. Adamantine Pants 10 Bon.
Armors Exc. Sphinx Armor 116 kk Zen.
Wings Wings of Angel 6 Bon.
Wings Wings of Fairy 6 Bon.
Wings Wings of Fairy 6 Bon.
Wings Wings of Angel 6 Bon.
Master King Empire Destiny Extreme