Chợ

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy: 2180
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Armors Exc. Adamantine Armor 3.48 kkk Zen.
Gloves Exc. Iris Gloves 6 Bon.
Helms Ali Black Dragon Helm 1.15 kkk Zen.
Armors Exc. Bone Armor 230 kk Zen.
Shields Exc. Kite Shield 172.5 kk Zen.
Shields Exc. Buckler +13 23 Bon.
Gloves Exc. Plate Gloves 23 Bon.
Boots Exc. Wind Boots 345 kk Zen.
Pants Exc. Storm Crow Pants 345 kk Zen.
Armors Exc. Light Plate Armor 20 Bon.
Armors Exc. Vine Armor 15 Bon.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 345 kk Zen.
Pants Exc. Light Plate Pants 115 kk Zen.
Boots Exc. Scale Boots 115 kk Zen.
Staffs Exc. Azure Staff +8 345 kk Zen.
Armors Exc. Dark Steel Armor +7 230 kk Zen.
Bows Exc. Bolt 100 Bon.
Swords Exc. Hero's Greatsword +13 30 Bon.
Shields Exc. Tower Shield +13 25 Bon.
Helms Exc. Plate Helm 5 Bon.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots +1 20 Bon.
Gloves Exc. Brave Gloves 15 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves 12 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 460 Bon.
Gloves Exc. Sunlight Gloves 30 Bon.
Swords Exc. Knight Blade 57.5 kk Zen.
Pants Exc. Dark Phoenix Pants 1.38 kkk Zen.
Gloves Exc. Volcano Gloves 287.5 kk Zen.
Helms Exc. Legendary Helm 230 kk Zen.
Pants Exc. Eclipse Pants 57.5 kk Zen.
Boots Exc. Iris Boots 575 kk Zen.
Swords Exc. Demon Blade 1.61 kkk Zen.
Helms Exc. Dragon Knight Helm 345 kk Zen.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 1.38 kkk Zen.
Armors Exc. Storm Crow Armor 2.19 kkk Zen.
Helms Exc. Iris Helm 805 kk Zen.
Pants Exc. Dragon Knight Pants 402.5 kk Zen.
Helms Exc. Dragon Knight Helm 460 kk Zen.
Bows Exc. Arrow Viper Bow 184 kk Zen.
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 8 Bon.
Swords Exc. Sword Bracker 10 Bon.
Maces Exc. Imperial Scepter 10 Bon.
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme