Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Jewel of Goldsmith x30 23 Bon.
Helms Exc. Iris Helm 6 Bon.
Helms Exc. Iris Helm 6 Bon.
Maces Exc. Royal Scepter 100 Bon.
Pants Exc. Glorious Pants 6 Bon.
Items Feather of Condor 232 Bon.
Other 10 Bonuses 1.5 kkk Zen.
Helms Exc. Leather Helm 41 Bon.
Helms Akki Eclipse Helm +9 20 Bon.
Gloves Akki Eclipse Gloves +9 20 Bon.
Helms Exc. Sylphid Ray Helm 7 Bon.
Items Garuda Pendant of Fire 148.48 kk Zen.
Helms Cloud Brass Helm +11 6 Bon.
Armors Ali Black Dragon Armor +9 12 Bon.
Armors Exc. Sphinx Armor 14 Bon.
Gloves Exc. Legendary Gloves 12 Bon.
Shields Exc. Spectral Barrier 17 Bon.
Other 6 kkk Zen 90 Bon.
Pants Exc. Bone Pants 6 Bon.
Helms Exc. Plate Helm 6 Bon.
Helms Sheol Bone Helm 17 Bon.
Helms Berserker Scale Helm 17 Bon.
Armors Exc. Dark Steel Armor +13 19 Bon.
Gloves Exc. Valiant Gloves +13 34 Bon.
Gloves Anubis Legendary Gloves 6 Bon.
Pants Enis Legendary Pants 6 Bon.
Pants Exc. Plate Pants 6.23 kk Zen.
Helms Enis Legendary Helm +7 6 Bon.
Wings Green Ribbon Box 870 kk Zen.
Helms Exc. Ashcrow Helm 580 kk Zen.
Boots Hera Sphinx Boots 6 Bon.
Other Scroll of Defense 116 kk Zen.
Boots Prime Dark Phoenix Boots 17 Bon.
Pants Exc. Bone Pants +13 46 Bon.
Gloves Exc. Bone Gloves +13 46 Bon.
Helms Exc. Bone Helm +13 46 Bon.
Armors Exc. Bone Armor +13 46 Bon.
Boots Exc. Bone Boots +13 46 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 12 Bon.
Gloves Akki Eclipse Gloves 290 kk Zen.
Swords Exc. Imperial Sword +13 1,856 Bon.
Swords Exc. PvP Knight Blade +13 1,160 Bon.
Items Exc. Pendant of Fire +12 193 Bon.
Items Exc. Pendant of Wind +12 193 Bon.
Items Exc. Ring of Fire 129 Bon.
Helms Exc. Dark Phoenix Helm +13 81 Bon.
Boots Exc. Dragon Knight Boots +12 232 Bon.
Armors Exc. Sunlight Armor +13 116 Bon.
Wings Wings of Angel 6 Bon.
Wings Wings of Angel 9 Bon.
Master Origin King Empire Extreme