Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Pants Exc. Brass Pants 29 kk Zen.
Boots Exc. Brass Boots 29 kk Zen.
Maces Exc. Battle Scepter 29 kk Zen.
Bows Exc. Tiger Bow 29 kk Zen.
Boots Exc. Spirit Boots 34.8 kk Zen.
Gloves Exc. Storm Crow Gloves 58 kk Zen.
Maces Exc. Crystal Sword 6 Bon.
Armors Exc. Vine Armor 29 kk Zen.
Staffs Exc. Staff of Destruction 9 Bon.
Boots Exc. Brass Boots 29 kk Zen.
Wings Jewel of Soul x30 13 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Bows Exc. Chaos Nature Bow +9 35 Bon.
Armors Exc. Valiant Armor 232 kk Zen.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 92.8 kk Zen.
Armors Exc. Iris Armor 104.4 kk Zen.
Armors Exc. Bone Armor 6 Bon.
Maces Exc. Battle Scepter 6 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor 34.8 kk Zen.
Shields Exc. Dragon Slayer Shield 199.52 kk Zen.
Items Loch's Feather 92.8 kk Zen.
Wings Jewel of Soul x10 197.2 kk Zen.
Pants Exc. Pad Pants 23 Bon.
Pants Exc. Eclipse Pants 23 Bon.
Gloves Exc. Eclipse Gloves +9 35 Bon.
Pants Enis Legendary Pants +7 12 Bon.
Pants Exc. Divine Pants 23 Bon.
Swords Exc. Imperial Sword +13 464 Bon.
Gloves Exc. Spirit Gloves 6 Bon.
Helms Exc. Bronze Helm 6 Bon.
Swords Exc. Thunder Blade +14 100 Bon.
Bows Exc. Albatross Bow 58 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 6 Bon.
Helms Emp Spirit Helm 6 Bon.
Armors Exc. Leather Armor 174 kk Zen.
Gloves Exc. Bronze Gloves 174 kk Zen.
Items Dark Horse 14 Bon.
Pants Exc. Dark Scale Pants 26 Bon.
Pants Exc. Dark Scale Pants 26 Bon.
Swords Exc. Sword of Dancer +13 406 Bon.
Pants Exc. Ashcrow Pants +12 81 Bon.
Staffs Exc. Legendary Staff 7 Bon.
Armors Exc. Plate Armor 6 Bon.
Shields Exc. Tower Shield 232 kk Zen.
Items Dark Raven 8 Bon.
Pants Broy Light Plate Pants 232 kk Zen.
Armors Exc. Dragon Armor 80.04 kk Zen.
Helms Exc. Dragon Helm 80.04 kk Zen.
Master King Empire Extreme