Chợ

Avalon

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Dragon Knight Pants +13 PapiKSM 29 Bon 24.04.2024 00:00


Các vật phẩm tìm thấy: 1041
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Items Exc. Pendant of Ability 81 Bon
Wings Jewel of Goldsmith x30 46 Bon
Boots Exc. Light Plate Boots 17 Bon
Armors Exc. Scale Armor 17 Bon
Maces Exc. Great Lord Scepter 14 Bon
Staffs Exc. Legendary Staff 69 kk Zen
Other Jewel of Luck 104 Bon
Other Jewel of Luck 104 Bon
Other Jewel of Luck 104 Bon
Other Golden Coin 20 Bon
Other Golden Coin 20 Bon
Other Golden Coin 20 Bon
Other Golden Coin 20 Bon
Pants Vicious Dragon Pants 6 Bon
Gloves Exc. Black Dragon Gloves 6 Bon
Items Exc. Ring of Earth 23 Bon
Wings Jewel of Soul x30 23 Bon
Pants Exc. Titan Pants 7 Bon
Boots Exc. Titan Boots 7 Bon
Wings Jewel of Soul x10 7 Bon
Wings Jewel of Soul x10 7 Bon
Wings Jewel of Chaos x30 29 Bon
Armors Shaned Dark Steel Armor 173 Bon
Boots Golden Glorious Boots 230 Bon
Items Exc. Pendant of Ability 1.73 kkk Zen
Items Exc. Pendant of Ability 1.15 kkk Zen
Staffs Wild Staff of Destruction 35 Bon
Swords Hyon Healical Sword 46 Bon
Gloves Valiant Gloves +11 23 kk Zen
Boots Exc. Great Dragon Boots +11 575 Bon
Pants Exc. Great Dragon Pants +13 1,035 Bon
Armors Exc. Adamantine Armor 23 Bon
Armors Exc. Dark Steel Armor 81 Bon
Pants Exc. Dark Soul Pants 91 Bon
Items Exc. Ring of Poison 288 Bon
Boots Exc. Light Plate Boots +9 24 Bon
Armors Exc. Adamantine Armor +11 38 Bon
Armors Exc. Light Plate Armor +11 28 Bon
Spears Exc. Beuroba 71 Bon
Armors Exc. Eclipse Armor 10 Bon
Wings Wings of Spirit 172.5 kk Zen
Boots Exc. Sylphid Ray Boots 1.15 kkk Zen
Gloves Exc. Venom Mist Gloves 575 kk Zen
Boots Exc. Brave Boots 58 Bon
Wings Jewel of Life x10 7 Bon
Wings Jewel of Soul x10 7 Bon
Wings Jewel of Chaos x10 10 Bon
Other Golden Coin 21 Bon
Scrolls Scroll of Nova 28.75 kk Zen
Shields Exc. Spectral Barrier +9 30 Bon
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme