Chợ

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Pants Exc. Silk Pants 6 Bon.
Boots Exc. Ashcrow Boots 118.78 kk Zen.
Pants Exc. Ashcrow Pants 118.78 kk Zen.
Helms Exc. Ashcrow Helm 118.78 kk Zen.
Armors Exc. Ashcrow Armor 118.78 kk Zen.
Gloves Exc. Ashcrow Gloves 148.48 kk Zen.
Helms Exc. Brass Helm +10 29 Bon.
Pants Exc. Brass Pants +9 29 Bon.
Boots Exc. Brass Boots +9 29 Bon.
Armors Exc. Brass Armor +9 29 Bon.
Gloves Exc. Brass Gloves +9 29 Bon.
Shields Exc. PvP Guardian Shield +13 928 Bon.
Shields Exc. Guardian Shield +14 812 Bon.
Pants Ichor Dark Soul Pants +11 2,900 Bon.
Boots Ichor Dark Soul Boots +13 2,900 Bon.
Armors Ichor Dark Soul Armor +11 2,900 Bon.
Gloves Ichor Dark Soul Gloves +13 2,900 Bon.
Helms Ichor Dark Soul Helm +11 2,900 Bon.
Helms Exc. Guardian Helm +11 1.51 kkk Zen.
Gloves Exc. Plate Gloves +11 1.39 kkk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Other Violet Mistery Box 812 kk Zen.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme