Chợ

Avalon

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Các vật phẩm tìm thấy: 2752
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Wings of Soul +8 63 Bon.
Boots Exc. Ashcrow Boots +11 46 Bon.
Items Exc. Pendant of Lightning +12 69 Bon.
Items Red Fenrir 196 Bon.
Helms Exc. Eclipse Helm 35 Bon.
Boots Exc. Guardian Boots 46 Bon.
Gloves Exc. Red Spirit Gloves 40 Bon.
Armors Exc. Sphinx Armor 12 Bon.
Gloves Exc. Bone Gloves 29 Bon.
Armors Exc. Bone Armor 29 Bon.
Armors Exc. Bone Armor 29 Bon.
Gloves Exc. Plate Gloves +11 17 Bon.
Maces Exc. Wand of the Damned 6 Bon.
Wings Jewel of Creation x10 6 Bon.
Shields Exc. Royal Protector 1.96 kkk Zen.
Swords Exc. Healical Sword 38.59 kk Zen.
Armors Exc. Destroy Armor 35 Bon.
Helms Exc. Great Dragon Helm +13 1,495 Bon.
Bows Abyss Bluewing Crossbow 46 Bon.
Swords Hyon Healical Sword 26 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 75 Bon.
Pants Exc. Brave Pants 115 Bon.
Bows Exc. Bolt +12 173 Bon.
Maces Exc. Imperial Scepter +13 345 Bon.
Bows Exc. Arrows 81 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow 138 kk Zen.
Helms Exc. Eclipse Helm 39 Bon.
Pants Exc. Volcano Pants 230 Bon.
Pants Exc. Dragon Knight Pants +13 128 Bon.
Armors Exc. Sunlight Armor 40 Bon.
Armors Exc. Wind Armor 172.5 kk Zen.
Helms Exc. Brave Helm 52 Bon.
Gloves Exc. Titan Gloves 46 Bon.
Boots Exc. Dark Scale Boots 115 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor 10 Bon.
Staffs Exc. Azure Staff 10 Bon.
Armors Gaia Silk Armor 46 Bon.
Gloves Exc. Leather Gloves 6 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm 6 Bon.
Helms Exc. Eclipse Helm 6 Bon.
Pants Exc. Ashcrow Pants 6 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor 10 Bon.
Armors Exc. Seraphim Armor +9 40 Bon.
Pants Exc. Eclipse Pants 6 Bon.
Shields Exc. Spectral Barrier +13 900 Bon.
Staffs Exc. Dark Legendary Staff +13 900 Bon.
Gloves Berserker Scale Gloves 56 Bon.
Pants Elvian Wind Pants 56 Bon.
Armors Evis Bone Armor 58 Bon.
Gloves Kantata Plate Gloves 69 Bon.
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme