Chợ

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Wings Wings of Darkness 116 Bon.
Armors Exc. Dragon Knight Armor +2 6 Bon.
Armors Agnis Light Plate Armor +9 35 Bon.
Gloves Agnis Light Plate Gloves +9 35 Bon.
Pants Broy Light Plate Pants +9 35 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 10 Bon.
Items Feather of Condor 174 Bon.
Items Feather of Condor 174 Bon.
Swords Exc. Iris Dagger 6 Bon.
Boots Exc. Red Spirit Boots 6 Bon.
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka +13 29 Bon.
Staffs Exc. Kundun Staff +12 12 Bon.
Staffs Exc. PvP Kundun Staff +13 209 Bon.
Shields Exc. Royal Protector +9 35 Bon.
Armors Exc. Silk Armor +9 23 Bon.
Maces Exc. Lord Scepter +13 9 Bon.
Maces Exc. PvP Lord Scepter +13 60 Bon.
Pants Pantheon Great Dragon Pants +13 116 Bon.
Helms Exc. PvP Paewang Helm +13 1,044 Bon.
Swords Exc. Ebony Blade +9 58 Bon.
Maces Exc. Absolute Scepter +13 232 Bon.
Gloves Mayhem Hurricane Gloves 23 Bon.
Wings Jewel of Anc Harmony x10 56 Bon.
Wings Wings of Spirit 9 Bon.
Items Feather of Condor 174 Bon.
Other Jewel of Luck 27 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff +9 10 Bon.
Gloves Exc. Eclipse Gloves 6 Bon.
Swords Exc. Cursed Dagger 9 Bon.
Gloves Exc. Phantom Gloves +11 87 Bon.
Armors Exc. Phantom Armor +11 87 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 10 Bon.
Swords Exc. Thunder Blade 6 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 10 Bon.
Boots Exc. PvP Sunlight Boots +13 5,684 Bon.
Pants Exc. PvP Sunlight Pants +13 5,684 Bon.
Armors Exc. PvP Sunlight Armor +13 5,684 Bon.
Gloves Exc. PvP Sunlight Gloves +13 5,684 Bon.
Helms Exc. PvP Sunlight Helm +13 5,684 Bon.
Swords Exc. Knight Blade +8 7 Bon.
Items Exc. Ring of Fire +8 52 Bon.
Items Exc. Ring of Fire +12 58 Bon.
Other Siege Potion +1 672.8 kk Zen.
Gloves Exc. Bone Gloves 672.8 kk Zen.
Swords Exc. Storm Breaker +13 160 Bon.
Swords Exc. Storm Breaker +13 160 Bon.
Wings Gemstone x30 10 Bon.
Wings Scroll of Fire Scream 6 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 10 Bon.
Items PvP Golden Fenrir 5,800 Bon.
Master Origin Empire Deus Extreme