Chợ

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.





Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Boots Garuda Brass Boots 6 Bon.
Shields Exc. Dragon Slayer Shield 12.46 kk Zen.
Maces Exc. Battle Scepter 12.46 kk Zen.
Other Scroll of Defense 6 Bon.
Staffs Exc. PvP Greatstaff of Magicka +13 290 Bon.
Boots Empire Dark Master Boots +9 232 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants +9 232 Bon.
Armors Imperial Dark Master Armor +9 232 Bon.
Helms Empire Dark Master Helm +9 232 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants 232 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff 6 Bon.
Helms Exc. Hades Helm +11 580 Bon.
Gloves Exc. Hades Gloves +12 580 Bon.
Pants Exc. Hades Pants +12 580 Bon.
Boots Exc. Hades Boots +12 580 Bon.
Armors Exc. Hades Armor +13 580 Bon.
Boots Exc. Seraphim Boots 6 Bon.
Gloves Prime Dark Phoenix Gloves 12 Bon.
Gloves Oblivion Dark Phoenix Gloves 12 Bon.
Bows Exc. Dark Stinger Bow +13 174 Bon.
Items Flame of Condor 116 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Helms Exc. Brass Helm 6 Bon.
Pants Exc. Guardian Pants 6 Bon.
Pants Exc. PvP Great Dragon Pants +15 998 Bon.
Gloves Exc. PvP Great Dragon Gloves +15 998 Bon.
Scrolls Scroll of Wizardry Enhance 593.92 kk Zen.
Items Flame of Condor 348 Bon.
Boots Exc. Seraphim Boots +13 145 Bon.
Other Lost Map +7 6 Bon.
Wings Shard of Condor 6 Bon.
Items Demon 2,320 Bon.
Wings Wings of Conqueror +13 2,900 Bon.
Boots Empire Dark Master Boots +7 232 Bon.
Gloves Empire Dark Master Gloves +7 232 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants +7 232 Bon.
Armors Empire Dark Master Armor +9 232 Bon.
Helms Empire Dark Master Helm +7 232 Bon.
Gloves Exc. Antique Soul Gloves 12 Bon.
Armors Exc. Antique Soul Armor 35 Bon.
Gloves Ichor Dark Soul Gloves +9 93 Bon.
Helms Ichor Dark Soul Helm +9 93 Bon.
Armors Ichor Dark Soul Armor +9 93 Bon.
Boots Ichor Dark Soul Boots +9 93 Bon.
Wings Jewel of Creation x10 10 Bon.
Wings Jewel of Anc Harmony x10 58 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 10 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 6 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 6 Bon.




Master Origin Mega Empire Deus Extreme