Chợ

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. PvP Shield of Betrayal +13 TheProme 603 02.02.2023 19:00
Exc. Dragonbone Blade +13 -exc- 94 05.02.2023 19:00


Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Pants Exc. Grand Soul Pants 1.15 kkk Zen.
Boots Exc. Grand Soul Boots 1.15 kkk Zen.
Wings Jewel of Life x30 6 Bon.
Boots Golden Glorious Boots +9 120 Bon.
Pants Golden Glorious Pants +9 120 Bon.
Gloves Golden Glorious Gloves +9 120 Bon.
Armors Golden Glorious Armor +9 120 Bon.
Helms Golden Glorious Helm +9 120 Bon.
Armors Exc. Brave Armor +12 127 Bon.
Pants Exc. Brave Pants +12 127 Bon.
Swords Exc. PvP Cursed Dagger +13 230 Bon.
Gloves Exc. Brave Gloves +12 127 Bon.
Boots Exc. Paewang Boots +13 191 Bon.
Pants Exc. Paewang Pants +11 115 Bon.
Maces Exc. PvP Shining Scepter +13 345 Bon.
Swords Exc. Lighting Sword 345 kk Zen.
Wings Wings of Dragon +11 69 Bon.
Wings Wings of Darkness +13 104 Bon.
Armors Exc. Glorious Armor 6 Bon.
Other Lost Map +7 6 Bon.
Wings Jewel of Creation x30 38 Bon.
Other Box of Kundun +3 73.6 kk Zen.
Helms Exc. Titan Helm +9 138 Bon.
Armors Exc. Titan Armor +9 138 Bon.
Gloves Exc. Titan Gloves +9 138 Bon.
Pants Exc. Titan Pants +13 138 Bon.
Boots Exc. Titan Boots +11 138 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff 9 Bon.
Wings Jewel of Luck x10 345 Bon.
Shields Exc. Dragon Shield +10 58 Bon.
Swords Exc. Flamberge +13 403 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 10 Bon.
Other 1 kkk Zen 9 Bon.
Other 1 kkk Zen 9 Bon.
Other 1 kkk Zen 9 Bon.
Other 1 kkk Zen 9 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Other Jewel of Luck 30 Bon.
Helms Mist Bronze Helm +7 20 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 10 Bon.
Boots Pantheon Great Dragon Boots +9 150 Bon.
Pants Pantheon Great Dragon Pants +9 150 Bon.
Gloves Pantheon Great Dragon Gloves +9 150 Bon.
Armors Pantheon Great Dragon Armor +9 150 Bon.
Helms Pantheon Great Dragon Helm +9 150 Bon.
Wings Wings of Illusion +12 518 Bon.
Wings Cape of Emperor 500 Bon.
Gloves Akki Eclipse Gloves 1.16 kkk Zen.
Armors Exc. Red Spirit Armor 6 Bon.
Master Origin Mega Empire Deus Extreme