Chợ

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 15%.

Đấu giá
Món đồ
Người bán
Giá đấu
Thời gian còn lại
Exc. Scepter of Atlantis +13 lllIIIIIl 1800 Bon 20.06.2024 16:00


Các vật phẩm tìm thấy: 2558
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Shields Exc. Earthguard 230 kk Zen
Wings Blue Ribbon Box 9 Bon
Other Jewel of Luck 22 Bon
Shields Exc. Grand Soul Shield +13 25 Bon
Staffs Exc. Imperial Staff +13 69 Bon
Armors Exc. Dark Soul Armor +13 189 Bon
Helms Exc. Dark Soul Helm +12 189 Bon
Pants Exc. Dark Soul Pants +13 189 Bon
Gloves Exc. Dark Soul Gloves +12 189 Bon
Boots Exc. Dark Soul Boots +12 189 Bon
Helms Exc. Dark Steel Helm 9 Bon
Wings Crystal of Flame Strike 115 kk Zen
Items Anubis Ring of Fire 115 kk Zen
Helms Vicious Dragon Helm +3 23 Bon
Helms Aruan Guardian Helm 23 Bon
Armors Gywen Guardian Armor 23 Bon
Wings Energy Fruit x30 6 Bon
Wings Energy Fruit x30 6 Bon
Items Mist Ring of Poison 132.25 kk Zen
Gloves Exc. Dark Steel Gloves +10 6 Bon
Armors Exc. Venom Mist Armor +9 12 Bon
Wings Cape of Emperor +15 1,265 Bon
Armors Exc. Phantom Armor +13 1,093 Bon
Gloves Exc. Phantom Gloves +13 1,093 Bon
Boots Exc. Phantom Boots +14 1,093 Bon
Pants Exc. Phantom Pants +13 1,093 Bon
Staffs Exc. Dark Legendary Staff 345 Bon
Shields Exc. Royal Protector +15 575 Bon
Maces Exc. Scepter of Atlantis +15 1,495 Bon
Wings Wings of Conqueror 1,150 Bon
Wings Wings of Conqueror +11 1,553 Bon
Items Demon 1,725 Bon
Other Box of Kundun +5 29 Bon
Wings Green Ribbon Box 29 Bon
Other Violet Mistery Box 29 Bon
Wings Green Ribbon Box 29 Bon
Wings Green Ribbon Box 29 Bon
Staffs Exc. PvP Dragon Crystal Staff +15 6,000 Bon
Wings Jewel of Creation x10 12 Zen
Shields Exc. Grand Soul Shield 172.5 kk Zen
Scrolls Scroll of Gigantic Storm 57.5 kk Zen
Staffs Exc. Azure Staff 5 Bon
Swords Exc. Demon Blade +9 120 Bon
Helms Exc. Grand Soul Helm 230 kk Zen
Pants Exc. Silk Pants 115 kk Zen
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 230 kk Zen
Armors Exc. Grand Soul Armor 230 kk Zen
Swords Exc. PvP Flamberge +13 748 Bon
Swords Exc. PvP Flamberge +13 748 Bon
Boots Exc. Glorious Boots 7 Bon
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme