Chợ
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.

Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Other Jewel of Luck 35 Bon.
Other Jewel of Luck 35 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm 6 Bon.
Shields Exc. Serpent Shield +11 58 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Wings Jewel of Life x30 6 Bon.
Armors Apollo Pad Armor 8 Bon.
Helms Odin Wind Helm 8 Bon.
Items Exc. Pendant of Fire 6 Bon.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 6 Bon.
Boots Loki Valiant Boots 6 Bon.
Helms Vicious Dragon Helm +2 6 Bon.
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 6 Bon.
Helms Exc. Faith Helm 6 Bon.
Boots Exc. Sunlight Boots +11 6 Bon.
Armors Exc. Faith Armor 6 Bon.
Armors Exc. Black Dragon Armor 6 Bon.
Wings Wings of Soul 580 kk Zen.
Staffs Exc. PvP Grand Soul Staff +12 290 Bon.
Swords Exc. Dragonbone Blade +15 644 Bon.
Swords Exc. Lightbringer +9 386 Bon.
Swords Exc. Bloodreaver +9 23 Bon.
Staffs Exc. Azure Staff +9 23 Bon.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 8 Bon.
Pants Crusted Ashcrow Pants 6 Bon.
Items Loch's Feather 6 Bon.
Armors Exc. Dark Master Armor 6 Bon.
Armors Exc. Black Dragon Armor 6 Bon.
Helms Exc. Black Dragon Helm +4 6 Bon.
Boots Crusted Ashcrow Boots 6 Bon.
Shields Exc. Serpent Shield 6 Bon.
Helms Exc. Dark Soul Helm 6 Bon.
Shields Exc. Dragon Slayer Shield +13 12 Bon.
Boots Ichor Dark Soul Boots 46 Bon.
Pants Spyro Thunder Hawk Pants 6 Bon.
Items Demon 3,480 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield 128.89 kk Zen.
Maces Exc. Master Scepter 128.89 kk Zen.
Pants Exc. Adamantine Pants 128.89 kk Zen.
Wings Jewel of Life x30 6 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Pants Exc. Sphinx Pants 6 Bon.
Armors Exc. Eclipse Armor 6 Bon.
Armors Exc. Brave Armor 6 Bon.
Gloves Crusted Ashcrow Gloves +9 41 Bon.
Boots Crusted Ashcrow Boots +9 41 Bon.
Other Box of Kundun +5 6 Bon.
Other Box of Kundun +5 6 Bon.
Gloves Exc. Dark Steel Gloves 6 Bon.
Master King Empire Destiny Extreme